Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Eylül, 2006 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

KABSRA (KAblosuz Bilgi Sistemleri için RFID Altyapısı)

Bitirme tezimin sonucunda ortaya çıkan temel ürün, bilgi sistemleri için RFID altyapısı sağlayan bu sisitem oldu. Amaç, her türlü sektörde kullanılabilecek bir altyapı oluşturmaktı. Bu çalışmada, özellikle çalışma ortamı bağımsızlığı ve güvenlik anlamında aşılması gerekenler için çalışmalara devam ediyoruz.

KABSRA (KAblosuz Bilgi Sistemleri için RFID Altyapısı) projesinin amacı kablosuz/mobil bilgi sistemleriyle uyumlu çalışabilecek genel bir RFID altyapısı geliştirmek ve bu altyapıyı standartlara uygun öğrenme sistemleriyle uyumlu çalışabilir hale getirmektir. RFID altyapısının vereceği destek ile, bilgi sistemine, kullanıcı davranışlarını izleyebilme ve kullanıcıya özgü içerik sunabilme özelliklerinin eklenmesi amaçlamaktadır.

Projenin ana fikri, kampüs içerisinde kullanılmak üzere geliştirilecek olan bir kablosuz bilgi sisteminin, öğrencilerin farklı konularda bilgilendirilmesini, yönlendirilmesini ve bölümleri ile ilgili ders alabilmesini sağlayabileceği üzerine kurulmuştur. RFID et…

Eski bir hatıra, Alias komutu

Bilgisayarın başına geçince eğer internet bağlantısında sorun yoksa, firefox'u açtıktan sonraki ilk işim Update Manager'ı açarak herhangi bir güncelleme var mı diye kontrol etmek. Bunu komut satırından sudo apt-get update ve sudo apt-get upgrade komutlarını peş peşe yazarak ta yapabiliyorum (ssh ile uzaktan bağlanmışken çok işe yarıyor). Bunu tek komuta indirmek için basit bir programcık (shell script) yazdım:
#!/bin/bash
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade ancak bu da işime yaramadı. Tek komutta işimi halletmeliydim. İlk önce bu programı acaba /usr/bin içine koyabilir miyim diye düşündüm ama araştırmalarım sonuçsuz kaldı. Benim de aklıma eski bir komut geldi. GNU/Linux'u üniversiteye yeni başlarken kullanmaya başladığımda ilk öğrendiğim komutlardan olan alias komutu. Ve hemen kendi aliasımı oluşturdum:
alias update='update.sh' Ancak bunu yaptığım terminal kapanınca bu komutta kayboldu. En iyisi bilgisayar her çalıştığında, her terminal açtığımda bu komutta tanıml…

Genetik Algoritmalar Bölüm IV (Seçim)

GA Akış şemasından da bildiğimiz gibi, kromozomlar toplum içerisinden çaprazlama için ata olmak için seçilmektedir. Problem bu kromozomları nasıl seçileceğidir. Darwin’in evrim teorisine göre en iyi olan yeni yavruyu yaratmak için yaşamına devam eder. Seçim düzeneklerine rulet tekeri seçimi, Boltzman seçimi, turnuva seçimi, sıralama seçimi, sabit durum seçimi ve diğerleri verilebilir.

Rulet Tekeri Seçimi: Atalar uygunluklarına göre seçilirler. Daha iyi kromozomlar, daha fazla seçilme şansına sahip olanlardır. Toplumdaki tüm kromozomların yerleştirildiği bir rulet tekerini hayal edelim. Rulet tekeri üzerindeki kromozomun yerinin boyutu kromozomun uygunluğuyla orantılıdır. Daha uygun olan kromozom daha geniş bir kısma sahip olur.

Bir bilye rulet tekerine atılmakta ve bilyenin durduğu yerdeki kromozom seçilir. Daha uygun olan kromozomlar böylece daha fazla sayıda seçilecektir.
Süreç aşağıdaki algoritma ile anlatılabilir.
Toplam: Toplumdaki tüm kromozomların uygunluk toplamını hesaplar - S.
Se…

Genetik Algoritmalar Bölüm III (Kodlama)

Kromozomların kodlanması bir problem çözümüne başlarken sorulması gereken ilk sorudur. Kodlama problemin kendisine yoğun şekilde bağlıdır.
İkili kodlama: İkili kodlama en çok kullanılan yöntemdir, çünkü ilk GA araştırmaları bu kodlama yöntemini kullanıldı ve görece basit bir yöntemdir. İkili kodlamada, her kromozom bit (0 veya 1) karakter dizilerinden oluşmaktadır.

Kromozom A: 101100101100101011100101
Kromozom B: 111111100000110000011111

İkili kodlama, fazla olasılıkta kromozomlar verir, bunlara düşük sayıda alel içerenler de dahildir. Ancak, bu yöntem çoğu problem için doğal bir kodlama değildir ve çaprazlama ve/ya mutasyondan sonra düzeltmeler yapılması gerekir.

Örnek Problem: Sırt çantası problemi
Problem: Elimizde değeri ve boyutu verilmiş olan nesneler var. Sırt çantasının kapasitesi verilmiştir. Elimizdeki nesneler sırt çantasına azami sayıda çantanın kapasitesini aşmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
Kodlama: Her bit, şeyin sırt çantasında olup olmadığını belirtiyor.
Çaprazlama Yönteml…

Genetik Algoritmalar Bölüm II (Algoritma)

Genetik Algoritma
Genetik algoritmalar Darwin’in Evrim teorisinden esinlenilerek üretilmiştir. Bir problemin çözümü evrimsel süreç kullanılarak çözülmektedir.
Algoritma toplum adı verilen ve kromozomlarla temsil edilen bir çözüm kümesi ile başlamaktadır. Bir toplumdaki çözümler yeni toplumların üretilmesinde kullanılmaktadır. Bu işlem, yeni toplumun eskisinden daha iyi olacağı umuduyla yapılmaktadır.
Yeni çözümler (yavru) üretmek için alınan çözümler uygunluklarına (fitness) göre seçilmektedir. Daha uygun olan tekrar üretim için daha fazla şansa sahiptir.
Bu süreç belli bir durum (örneğin belli sayıda toplum veya en iyi çözümün gelişmesi) karşılanana kadar tekrar edilmektedir.

Basit Genetik Programlama Taslağı
Başlangıç: n kromozom oluşan rasgele toplum oluşturulur (problemin olası çözümleri)Uygunluk: Toplumdaki her x kromozomu için f(x) uygunluk değeri değerlendirilir.Yeni Toplum: Aşağıdaki adımlar izlenerek yeni toplum üretilir;Seçim: Toplumdan uygunluklarına göre iki ata seçilir (daha uy…

Genetik Algoritmalar Bölüm I (Altyapı)

Genetik Algoritmalar
Genetik Algoritmalar evrimsel hesaplamanın bir parçasıdır. Bu alan Yapay Zekâ’nın hızla gelişen bir dalıdır. Genetik algoritmalar Darwin’ in evrim teorisinden etkilenerek geliştirilmiştir. Basitçe açıklayacak olursak problemler evrimsel bir süreç kullanılarak bu süreç sonunda en iyi sonucu veren çözüme erişmeye çalışmaktadır. Başka bir ifadeyle çözüm evrimleşmektedir.
Evrimsel hesaplama 1960’larda I.Rechenberg’in Evrim Stratejileri (“Evolutionsstrategie”) adlı çalışmasında tanıtılmıştır. Daha sonra fikri diğer araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Genetik algoritmalar John Holland tarafından icat edilmiş ve öğrencileri ve iş arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. 1992 yılında John Koza, genetik algoritmaları kullanarak programları evrimleştirerek belli işleri yapmakta kullandı. Bu yönteme “genetik programlama” adını verdi. LISP dilinde programlar Ayrıştırma Ağaçları” (“Parse Tree”) şeklinde ifade edildiği için LISP diliyle geliştirilmiştir. Ayrıştırma Ağaçla…

Kopya DVDye karşı RFID

En bilinen film yapımcılarından Warner, Disney ve Fox için DVD ve CD üreten Taiwanlı firma, disklerin içerisine kopyalamayı önlemek amacıyla RFID çipleri yerleştirmeğe başlamış. Bu yöntemle, kopyalanmış disklerin, RFID okuyucular ile donatılan DVD/CD çalarlar tarafından okunmaması sağlanılmaya çalışılıyor. DVD/CD çalarlar, diske gömülü çipi kontrol ederek "yanlış bir coğrafi alanda" izlenmeye çalışılan veya kopya olan diskleri okumayı reddedebilecekler.

Blu-Ray ve HD-DVD disklerin de korunmasını sağlayacak bu yöntem ile film yapımcıları diskleri fabrikalardan, raflara hatta evlere kadar uzaktan takip edebilecekler.

Bu yazıya yapılan bazı yorumlar:
-Burada takip edilen şey yalnızca DVD değil, taşıyıcı olarak biz de olacağız; hem de evlerimize kadar.
-Çalıntı kopya için harcanan para daha iyi bir ürünü daha ucuza mal etmeye harcansa çok daha anlamlı olacaktır, nitekim bu teknolojinin de kırılarak aşılması çok vakit almayacaktır.
-RFID okuyucular çok kolay aldatılabilir. Neden …

Yapay Zeka (Bilgisayarlar, Makineler) insanların yerini alır mı?

Bu soru üzerinde her alanda (bilim, edebiyat, sinema, ...) sorgulama yapılmaktadır. Mutlaka izlediğiniz bir bilim kurgu filminde (mesela terminatör'ü veya matrix'i izlemeyen yoktur) veya okuduğunuz bir kitapta bu konu hakkında bazı varsayımlar yapılmaktadır. Bilim çevreleri de bu konuyu tartışmaktadır. Aslında tartışanlar genellikle felsefik ve etik kısmını tartışmaktadırlar. Bu konuda bilimciler iki safa ayrılmıştır. Bir kısmı insan zekasına ulaşamayacağımızı söyleyip bu konulara kafa yormayalım, biz ona en yakın benzerliğe ulaşalım yeter diyor, bir kısım ise geçmişte de yeni fikirlere bu şekilde davranıldığı ve hiç umulmayan gelişmeler olduğunu bu yüzden vazgeçmemek gerektiğini söylüyorlar. Nihai hedefin insan zekası olduğunu düşünürsek, o noktaya erişmek için araştırmaların devam edeceğini öngörebiliriz.

Örneğin Matrix'te insanlar tarafından yaratılan robotların "köle" kimliklerini red edip, insanlara isyan etmesi ve bu isyan sonucu sürülen robotların insanlarl…

Yapay Zeka

Zeka, insanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama,
kavrama, yargılama, sonuç çıkarma, soyutlama, öğrenme yeteneklerinin
tümü. Ayrıca Soyutlama, öğrenme ve yeni durumlara uyma gibi
yetenekler de zeka kapsamı içindedir.Yapay zeka ise, bu özelliklere sahip
organik olmayan sistemlerdeki zekadır.

Yapay zeka kabaca; bir bilgisayarın ya da bilgisayar denetimli bir
makinenin, genellikle insana özgü nitelikler olduğu varsayılan akıl
yürütme, anlam çıkartma, genelleme ve geçmiş deneyimlerden öğrenme
gibi yüksek zihinsel süreçlere ilişkin görevleri yerine getirme yeteneği
olarak tanımlanmaktadır (Nabiyev, 2003).
Yapay zeka dört kategoriye ayrılabilmektedir (Russel, 2003):
İnsan gibi düşünen sistemlerİnsan gibi davranan sistemler.Mantıklı düşünen sistemler.Mantıklı davranan sistemler.Yapay zekanın temelleri bir çok farklı alanlardan beslenmektedir. Felsefe, Matematik, Algoritma, Ekonomi, Psikoloji, Bilgisayar Mühendisliği, Sinir bilimleri, Kontrol teorisi ve Sibernetik ve Dilbilim başlıcaları …

"ben bir tuşa basayım herşey kendiliğinden olsun" mantığı

"ben bir tuşa basayım herşey kendiliğinden olsun" mantığı benim çok sık karşılaştığım, ve her defasında sabrımın sınırlarını sınayan bir yaklaşım. İnsanlar Bilgisayarların rahatlığına o kadar alışıyorlar ki, her şeyin programlar ile yapılabileceğini hatta makroların bile yeterli olduğunu düşünüyorlar.

Doğru, bilgisayarlar(yazılımlar) zeka ve öğrenme bakımından halen zayıf olsalar da birçok şeyi yaptırabiliyoruz. Ancak bunlar genelde sürekli tekrarlayan ve farklı durumların oluşmadığı, yani yapay zeka ve öğrenme yeteneğine ihtiyaç duyulmayan çalışma alanları oluyor (Aslında Emre bu konuda daha çok bilgiye sahip. Belki yapay zeka konusunu da işleyebiliriz günlüğümüzde Onunla).

Bu durum tabiki insanların pek de umrunda değil; "ben tuşa basayımda o yapsın" diyeceklerdir hala. Sanki kodu yazan bizler değilmişiz gibi. Bilgisayar Etiğinin anlatıldığı dersler bize insanları işsiz bırakmak zorunda kalacağımızı da anlatırdı. Seçim yapmak gerekirdi bu tür durumlarda. Oysa şim…

Özgür yazılım felsefesi

Neden özgür yazılımı ve bu felsefenn bir ürünü olan Linux işletim sistemini tercih ettiğimizi soran insanlardan, benim anlatmamdan dah iyiolacak olan bu yazıyı ve burada geçen bağlantıları okumalarını rica edeceğim. Özgür yazılım aslında yapmaya çalıştığımız şeylerin yapılması sonucu ortaya çıkmış; üretmek ve paylaşmak. Daha hızlı ilerlemek için paylaşmak. Nitekim Linux, Firefox gibi örnekler az zamanda neler yapılabildiğinin kanıtıdır.

Bir kaç alıntı yapacak olursak:
Özgür yazılım felsefesi, üretmeyi ve paylaşmayı temel alan bir bilişim felsefesidir. Felsefenin temelinde bilimsel araştırmalarda izlenen yöntemin topluma kazandırtıkları yatmaktadır.

Bilim adamları yaptıkları tüm araştırmaları detayları ile açıklayan makaleler yazar ve bu makaleleri yayınlayarak kamu ile paylaşır. Bu paylaşımcı bilimsel modeli hızlı bir toplumsal gelişim sürecine imkan vermektedir; yeni çalışmaların tümü, daha önceki çalışmalarda edinilen bilgi ve deneyimli daha ileri bir noktaya taşımaktadır. Bu biçimde…

Pasaport lar RFID ile "kod ve us-landırılıyor"

ABD pasaportlarında kullanılması düşünülen RFID teknolojisi için ilk adım Infineon firması ile atılmış. Pasaport içerisine gömülecek olan RFID çipi, kişiler hakkında bilgileri içereceği gibi sayısal resimlerini de saklayacak.

Firmanın beyanına göre bu çipler üzerindeki veri "50den fazla bireysel güvenlik mekanizması" ile korunacak. Örneğin, Temel Erişim Kontrolü (Basic Access Control (BAC)) teknolojisi ile okuyucunun çip üzerindeki veriye ulaşması için yetkilendirme yapılması sağlanmakta. Firmanın kullandığı çipler, 10 cm mesafeden veri transferi yapabiliyor. Yetkisiz okumaların engellenmesi için BAC'in yaninda, okuma voltajını değiştiren alıcılar, çip üzerindeki aktif koruyucu kalkanlar ve veriyi şifrelemede kullanılan karmaşık kodlama yöntemleri de firma tarafından kullanılan birkaç güvenlik yöntemi.

Infineon, bu yıl sonu itibariyle neredeyse tüm pasaportların RFID yetkin hale geleceğini tahmin ediyor. Ancak tüm bu güvenlik önlemlerine rağmen elektronik pasaportlar üzeri…

HP dizüstü üzerine Linux Ubuntu kurulumu

Tez bitti ve bilgisayarım tamamen bana kaldı. Tez için kullanmak zorunda kaldığım programları hemen kaldırdım, işletim sistemini de tekrar Linux öncelikli hale getirdim.

Linux felsefesi, ulusal yazılım projelerinin desteklenmesi ve kendi yazılımlarımızı kullanmamız açısından önemli. Bu işletim sistemini ve üzerinde çalışmak üzere geliştirilmiş binlerce açık kaynak kodlu(bir çoğu linux gibi ücretsiz) yazılımı; tekelcilik ve paranın simgesi haline gelen Micro$oft ürünlerinin yerine kullanmamız için yeterli nedenler bence.

Birkaç ay öncesine kadar Fedora 4 kullanıyordum ama, bugünlerde Ubuntu'nun yaygınlaşması ve daha önemlisi Emre'nin hayatından memnun bir şekilde bu işletim sistemini kullanıyor olması Ubuntu Linux kurmama neden oldu.

Kurulum diskini taktım; aynı zamanda çalışır disk çıktı, bilgisayara kurulum yapmadan tüm donanımları tanıdı ve işletim sistemini açtı. Bu özellikle ilk defa karşılaştım, çok başarılıydı çünkü aynen kurulumu yapmış gibi bilgisayarı kullanabilmeme ve b…

Gothic Metal, Ubuntu, Battlestar Galactica, ÖYP

Bir kaç haftadır (belki de 1 ay olmuştur) bu dört öğe arasında gidip geliyorum. Kafam bozulunca hemen Sirenia'dan Lithium and A Lover parçasını dinliyorum (Gothic Metal seçmelerini bulmuştum, çok farklı grupların en çok sevilen parçalarını içeriyor. Bir ara aklıma gelirse içerdiği parçaları yazarım :) ). Ubuntu'nun sürekli olarak güncellediğim son sürümünü (beta bile olsa) kullanıp hatalarla boğuşuyorum. En sonunda doktora yapmak için ÖYP programına kaydımı yaptırdım, alacağım dersleri (kafamda) seçtim. Şimdi doktora tezini düşünmeye başladım. Artık Ege Bilmuh'ta doktora süresince araştırma görevlisi olarak devam edeceğim (bir terslik çıkmazsa :D ). Diğer kalan zamanımda (uyku dışındaki) Battlestar galactica'ya sardım (Şu CNBC-E'nin yeni dizisi). Farscape'ten sonra (Neden bitti ki!!!) yeni alışkanlığım bu oldu :) Ah ben gerçek bir bilim kurgu hayranıyım :) Unutmadan gameknot'ta satranç maçlarıma sadece turnuva ve arkadaş maçları olarak devam ediyorum. İlgi…

Yüksek lisans bitirme tezim

Henüz çıkışımı alamadım ama, üç yıllık sürecin sonunda ortaya birşeyler çıkarıp yüksek lisansımı bitirme aşamasına geldim. Uykusuz ve sıkıntılı gecelerim biraz daha azalacak en sonunda :). Ne olduk şimdi biz bilmiyorum ama adam olma konusunda halen umutluyum.

Tezimin giriş bölümünü paylaşmak istedim:

Bu döküman konu olarak öğrenmenin günümüzdeki son basamağı olan mobil öğrenmenin kapsamı ve RFID teknolojilerinin mobil öğrenme yöntemine dahil edilmesiyle elde edilecek etkinlik ve verimlilik artışını işlemektedir. Standartlaşmış öğrenme yönetim sistemleri ile birlikte çalışabilir ve kablosuz bilgi sistemleri ile bütünleştirilebilir ortak bir RFID altyapısı gerçekleştirimi olan KABSRA projesi de üzerinde durulan konulardan biridir.
RFID teknolojisinin, geleneksel öğrenme yönetim sistemleri ile bütünleştirilmesiyle amacımız; farklı uygulama alanlarında kullanılabilecek, her an her yerde öğrenmeyi destekleyen ve uyarlanabilir öğrenme ortamları geliştirip, bunların aynı zamanda, içinde bulund…

İzmir fuarı ve alternatif yaşam

Fuarın kalabalığı ürkütse de, alternatif yaşam ile ilgili birçok bilgi, kaynak ve çalışma olduğunu duymak, insan pazarını geçmek için yeterli bir neden oldu. 6 saat hiç sıkılmadan dolaştık bugün fuarı, iyiki dolaşmışız.
Alternatif yaşam için bilgi toplamakla kalmayıp, çok güzel iki konseri de dinleme fırsatı bulduk. Özellikle kemanların konuştuğu bu konserlerden birincisi yabancı ve Türkçe şarkıları, ikincisi ise Türküler ve benimsenmiş birkaç şarkıyı dinleyebilmemizi sağladı; adları bilmesem de gayet başarılı iki gruptu.
Fuarın en büyük salonlarından biri olan 4 nolu alanda, sanki bize nispet yaparmış gibi organik tarım, alternatif enerji kaynakları ve avcılık ile ilgili firmalar vardı. Bunları gezip bilgi toparlamaya çalıştık ve alternatifyasam da bunları paylaşmak için notlar aldık.

GetAFreelancer

Rent A Coder sitesini takip ederim sürekli. İlginç proje ve konuları öğrenip benzer uygulamaları gerçekleştirmeye çalışırım. Buna benzeyen GetAFreelancer (Microsoft tarafından üretilmiş olan Freelancer oyunu da aklıma geliyor, güzel bir oyundu :) ) sitesini de buldum. Evden serbest olarak çalışıp para kazanmak isteyenler için iyi olanaklar barındırıyor bu siteler.

Benzer Siteler:
http://www.guru.com/
http://www.elance.com/

Java'da tarih

Arkadaşım Java'da basit bir şekilde o günün tarihini nasıl alabileceğimizi sormuştu. Bunun en kolay yolu için ona anlatmaya çalıştıklarımı ayrıca günlüğe de yazayım dedim. Java bu konularda alışkın değilseniz zor gelebiliyor.

import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Calendar;
import java.util.Date;


public class Tarih {

public static void main(String[] args){
//Calendar sinifindan su ani aliyoruz
Date time = Calendar.getInstance().getTime();
//toString yardimiyla ekrana yazmakla
System.out.println("time.toString():"+time.toString());
//Bir tarih bicimi kullanmak
SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
//ekranda farkli gosterim sekilleri elde etmemizi sagliyor
System.out.println("formatted date:"+formatter.format(time));
//tarihin bicimini diledigimiz gibi ayarlayabiliriz
formatter = new SimpleDateFormat("dd.MM.yyyy…

Procrastination (Kaytarma)

Phdcomics sitesini dolaşırken bu terimle karşılaştım, ve araştırdım. Ve kelimenin bazı dönemlerde bana ne kadar uyduğunu farkettim. Yüksek lisans süresince yumurta kapıya dayanana kadar bu modda kaldığımı da anladım. :) Sanırım çoğu YL ve doktora öğrencisi aynı problemi yaşıyor.

Ekşisözlükten:
"mukemmeli yaratmak isteyenlerin icine du$tugu durum. yapilacak i$e ba$lamadan once o i$in mukemmel olmasi icin nasil olmasi gerektigi tasarlanir. dolayisiyla i$e ba$lanamaz. i$e ba$lanmadikca i$ insanin gozunde daha da mukemmelle$ir. mukemmelle$tikce daha da ula$ilamaz olur. ula$ilamaz oldukca, i$e ba$layacak $ahis bunalima girer ve ertelemeye ba$lar. dolayisiyla yapilacak i$ son anda yeti$tirilir ve de mukemmel olmaktan cok uzaktir."

İlgilenenlere:
http://sourtimes.org/show.asp?t=procrastination
http://www.bildirgec.org/etiket/procrastination
http://en.wikipedia.org/wiki/Procrastination

Bana bu değerli kelimeyi öğreten karikatürler:
http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=312
(Bu …

Sphere Online Judge

Algoritma yarışmalarına merakınız varsa, şu siteyi tavsiye ederim. TopCoder'ı biliyorsanız bu sitenin ona benzediğini ancak daha basit, özellikle algoritma ve performans çözümlerine yönelik algoritmalar içerdiğini de belirtmek isterim. (Bu yazıyı yazarken 913 problem vardı. Bense Java'nın performans sorunları nedeniyle (bahane) 1. problemde takılmış durumdayım :D )

Veritabanındaki tablolardan Java sınıfı oluşturmak

Bir ara en çok sıkıntıyı herhangi bir kalıcı katman çatısı kullanmadığım bir projede veritabanındaki tabloların veri sınıflarını yazarken yaşamıştım. Tablolar her değiştiğinde bu veri sınıflarını da değiştirmek gerekiyordu. Bu nedenle işimi kolaylaştırması amacıyla veritabanındaki tabloyu java sınıfına çeviren bir proje gerçekleştirdim. Kullanmak isteyenler için çalıştırılabilir jar ve kaynak kodlarını burada paylaşmaya karar verdim. Çalıştırmak için bağlanacağınız veritabanının jdbc sürücülerine ihtiyaç duyacaksınız. Mysql, ODBC ve Oracle sürücüleriyle çalıştırabileceğinizi düşünüyorum. Daha fazla veritabanı için DBManager sınıfını değiştirebilirsiniz.

Jar'ı sürücü ile beraber çalıştırmak için:
java -classpath surucu.jar -jar DB2POJO.jar
komutunu kullanabilirsiniz.

GPL lisansının çiğnenmesi

GPL lisansına sahip Jin Chess Client yazılımının üreticisi, IchessU yazılımının üreticisini GPL lisansını çiğnediği suçlamasıyla mahkemeye veriyor. Bence bu GPL lisansının kullanımını daha iyi anlamak ve yaptırım gücünü görmek açısından önemli bir olay. Elbette davanın sonucunu takip etmek gerekiyor. Ayrıca haberdeki yorumlar da GPL ile ilgili anlaşılamamış noktaları (ve hatta lisansın nasıl farklı yorumlanabileceğini) anlamak açısından iyi bir temel teşkil ediyor.

Kaynak: http://yro.slashdot.org/yro/06/09/05/087224.shtml

Patates Silahı

Silahlanma ve gereksiz kullanımı konusunda hep karşı duruş sergileyen bir aileye sahibim ben. Babamın mesleği silah taşımasını yasalarla kolaylaştırıyor olmasna rağmen hiç silah girmedi evimize. Kullanma gereği duymadığımız için şanslıydık. Bugün Türküyede her 3 erkekten birinde silah var neredeyse. Bunların çoğu düğünlerde, sevindiklerinde başkalarını öldürmek pahasına kullanılmaktan başka amaç taşımıyor.

Silah bizim için olmaması gereken bir şey olsada, gelen günlerin ne getireceği belli olmayacak; ve belki kendimizi, ailemizi savunmak için, avlanmak için yani hayatta kalmak için kullanmak zorunda kalacağız. Bu, silaha karşı olsamda, silah kullanmayı öğrenmenin gerekli olduğunu düşünmeme neden oluyor. Yinede en zararsız haliyle olmasını tercih ediyorum ve yine alternatif çözümler arıyorum.

Bir kaç gün önce öğrendiğim patates silahını anlatmak istedim. Şekli aşağıda görünen silah 300 mt uzağa patates fırlatabiliyor. Silah, yanmaz özellikte iki ayrı borudan oluşuyor. Siyah ön bölüm pat…