ElasticSearch, Kibana ve Logstash ile Logging

Özgür yazılım günlerindeki konulardan biri log analizleriydi, ElasticSearch uygulaması üzerinde durmuşlar.. Dağınık haldeki logları toparlayıp sistemin durumunu anlayacağımız hale getirmeye yardımcı olacak güzel araçlar. Örnek kullanım için buraya bakabilirsiniz.


http://www.elasticsearch.org