Etkili sunum hazırlama

Sunum hazırlama amaçlarını şu üç başlıkta inceleyebiliriz:
• Açıklamak için
• Ikna etmek için
• Önermek için

Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki maddelerden gerekli olanları kullanarak etkili bir sunum hazırlayabiliriz.

Genel bir sunum akışı
• Genel işleyiş
• Amacımız – Neden
• Kullanılan teknoloji/kaynak – Nasıl
• Nasıl çalıştık – Nasıl
• Ürünün tanıtımı – Ne
• Etkileşimler - Ne
• Hedef Kitle – Kim
• Gerçekleşme - Ne zaman
• Beklenen getiri/fayda