Konferans sempozyum çalıştay panel seminer

Konferans, sempozyum, çalıştay, panel, seminer; bu kelimelerin anlamlarını, aralarındaki farkları detaylı olarak bilmiyordum, özetleme gereği duydum.

Konferans

Bilgilendirmek amacıyla uzman bir kişinin topluluk karşısında yaptığı konuşmaya denir. Bunun dışında uluslararası bir sorunun çözümlenmesi için yapılan toplantılara da konferans denmektedir. Burada konferansın birinci anlamı üzerinde durulacaktır. Konferansı veren kişiye konuşmacı veya konferansçı denir. Konuşmacı alanında uzman bir kişidir.

Sempozyum

Sempozyum kelimesi Fransızca'dan dilimize geçmiştir. Kelimenin kökeni Latincedir ve Yunanca Symposion kelimesinden gelmektedir. Birlikte içmek anlamına gelmektedir. Sempozyum belli bir konuda çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel ağırlıklı toplantı, bilgi şöleni demektir. Bir konu farklı konularda uzman kişiler tarafından ele alınır ve o konu tüm yönleriyle tartışılır. Sempozyum eğitim amaçlıdır. Sempozyumda davetli ve çağrılı konuşmacılar sempozyum konusunda sunum/anlatım yaparlar. Sempozyum katılımcıları sempozyum süresince ilgili konuda görüşlerini sorularını diğer katılımcılarla paylaşırlar. Sempozyumlar ulusal ve uluslararası düzeyde yapılmaktadır. Ulusal Sempozyumlar yurt içinden konuşmacılarla yapılır.

Seminer

Herhangi bir konuyla ilgili yapılan araştırma sonuçları hakkında bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde Tartışma amacıyla birkaç yetkilinin yönetimi altında düzenlenen toplantılara seminer denir. Üniversitelerde bir öğretim üyesinin denetimi altında genellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yaptıkları araştırmalarla ilgili rapor hazırlama; Tartışma biçiminde yönetilen grup çalışmaları da seminerdir. süresi konuya bağlı olarak değişen seminerler, genellikle akademik özellik taşırlar.

Çalıştay

Ön hazırlık yapmak üzere bir konuda bilim adamları ve uzmanların katıldığı inceleme ve değerlendirme toplantısıdır. Çalıştay önemli, hassas ve belirsiz konularda "kaliteli kararlar" alınabilmesi için katılımcı bir ortamda durum/konunun irdelenmesi, analiz edilmesi, fikirlerin sentezlenmesi için tasarlanmış bir grup çalışması yaklaşımıdır. Çalıştay yöntemi, doğru konuya uyarlanmış, özgün, detaylı ve iyi planlanmış bir grup çalışmasıdır. Bu nedenle de toplanan kişiler kısa süreler içinde
  • çok yoğun ve etkili çalışmakta,
  • etkili analiz ve sentezler yapabilmektedirler.

Çalıştay, amacı ve konusu iyi tespit edilmiş, katılımcıların konuya göre seçildiği, problem çözme sürecinde adım adım ilerlenen,özel analiz ve sentez tekniklerinin kullanıldığı ve bu tekniklerin etkin kullanımı için grubun ustalıkla yönlendirildiği bir analiz, değerlendirme, karar alma ve planlama sürecidir.

Bir çalıştayın üç temel aşaması vardır :
  • planlama,
  • uygulama,
  • ve raporlamadır.
Panel

Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir. Açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. Hatta bazı kitaplarda panel ile açık oturum aynı konuşma türü olarak verilir. arada sadece tarz farkı vardır. Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır.

Panelde de bir başkan bulunur. konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir. Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar. Konuşmalar, açık oturumda olduğu gibi başkanın verdiği sıraya ve süreye göre yapılır.

Kaynaklar
http://www.toplumdusmani.net
http://pembehaber.blogspot.com/
http://blog.onurpay.com

1 yorum:

Adsız dedi ki...

teşekkür ederim. Çok güzel özetlemişsiniz.