Özgür yazılım felsefesi

Neden özgür yazılımı ve bu felsefenn bir ürünü olan Linux işletim sistemini tercih ettiğimizi soran insanlardan, benim anlatmamdan dah iyiolacak olan bu yazıyı ve burada geçen bağlantıları okumalarını rica edeceğim. Özgür yazılım aslında yapmaya çalıştığımız şeylerin yapılması sonucu ortaya çıkmış; üretmek ve paylaşmak. Daha hızlı ilerlemek için paylaşmak. Nitekim Linux, Firefox gibi örnekler az zamanda neler yapılabildiğinin kanıtıdır.

Bir kaç alıntı yapacak olursak:
Özgür yazılım felsefesi, üretmeyi ve paylaşmayı temel alan bir bilişim felsefesidir. Felsefenin temelinde bilimsel araştırmalarda izlenen yöntemin topluma kazandırtıkları yatmaktadır.

Bilim adamları yaptıkları tüm araştırmaları detayları ile açıklayan makaleler yazar ve bu makaleleri yayınlayarak kamu ile paylaşır. Bu paylaşımcı bilimsel modeli hızlı bir toplumsal gelişim sürecine imkan vermektedir; yeni çalışmaların tümü, daha önceki çalışmalarda edinilen bilgi ve deneyimli daha ileri bir noktaya taşımaktadır. Bu biçimde paylaşımcı bir yol izlememiş olsaydı bugün medeniyetimizin ulaştığı noktaya varmak için çok daha fazla zamana ihtiyacımız olabilirdi.

Özgür yazılım (ing. free software) felsefesi bu paylaşımcı modeli bilgisayar yazılımı üretimine uygulamayı hedefler. Özgür yazılım felsefesinin lideri olan Richard M. Stallman, tekelleşmeye ve bilimsel gelişmenin hızını kesmeye izin veren yazılım üretim modeline karşı durmak üzere bir çalışma başlatmış ve bu modelin medeniyetimizin gelişmine vurduğu sekteye dikkat çekmiştir.

Felsefe çerçevesinde kullanıcılara şu haklar tannmaktadır:
Her türlü amaç için programı çalıştırma özgürlüğü,
Programın nasıl çalıştığını inceleme ve kendi ihtiyaçları doğrultusunda değiştirme özgürlüğü,
Yeniden dağıtma ve toplum ile paylaşma özgürlüğü,
Programı geliştirme ve gelişmiş hali ile topluma dağıtma özgürlüğü.

Kaynaklar:
http://belgeler.linux-sevenler.org/74_316_en.html
http://ozguryazilim.org/?u=ozguryazilimtanim

Hiç yorum yok: