Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Mayıs, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ontology Mapping

Yaptığımız çalışmada bir Java uygulaması ile hazır bir ontoloji üzerinde sorgu çalıştırma yoluyla sonuca ulaşmayı hedefleliyorduk. Üzerinde çalışabileceğimiz hazır bir ontolojimiz yoksa, bu projede yaptığımız gibi, Protege uygulamasını kullanarak kendi ontolojimizi oluşturabiliriz.

Ontolojimizi oluşturduktan sonra aşağıda örneği görülen kod parçası yardımı ile, java içinden bu ontolojiye ulaşabilir, içerdiği class, property ve individual değerlerini alabiliriz.

import com.hp.hpl.jena.ontology.*;import com.hp.hpl.jena.vocabulary.RDF;import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*;import com.hp.hpl.jena.util.FileManager;import com.hp.hpl.jena.shared.ConfigException;import com.hp.hpl.jena.shared.JenaException;import com.hp.hpl.jena.query.*;import com.hp.hpl.jena.shared.PrefixMapping;import com.hp.hpl.jena.util.iterator.ExtendedIterator;import com.hp.hpl.jena.util.iterator.Filter;publicclassOntoMapper {static OntModel ontModel = null;static final String inputFileName= "MyOntology.owl";static A…

Generic Question Templates(GQT)

SPARQL dili ontoloji üzerinde arama yaparken “SPARQL triple” olarak bilinen üç anahtara dayalı olarak çalışır. Bu üç anahtarı {class}, {property} ve {value} olarak adlandırabiliriz. Value yerine {object} ve ya {criteria} da gelebilir.

Kullanıcı tarafından girilen soruları işlerken, öncelikle soru yapısını anlamaya çalışmalı; soru içinde bulunan kelimeleri, “SPARQL triple” oluşturacak şekilde ayıklamalıyız. Bir başka deyişle, sorunun içindeki class, property ve value değerlerini bulmalıyız.

Geliştirdiğimiz doğal dil işleme algoritması sonucu elde ettiğimiz veriyi, elimizdeki ontolojiyi dikkate alarak, önceden belirleyeceğimiz soru şablonlarına (Generic Question Template) uydurmaya çalışırız.

Soru şablonlarının öncelikle anahtar kelimelerimize göre belirleneceğini kabul ederek aşağıdaki gibi yapılar belirleriz:


/*** Question Templates
-Which {class} has the {property} with {value}
-Which {class} has the {property} with {criteria}
-Which {class} has the {…