Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği (System Usability Scale)

Bir sistemin kullanılabilirliği ISO 9241’in 11. bölümünde belirtildiği gibi; sistemi kimin, ne için ve hangi ortamda kullandığı gibi şartlar ve çevresel koşullar dikkate alınarak ölçülebilir.

Kullanılabilirlik üç başlıkta incelenir:

 • Etkililik : Kullanıcılar hedeflerine başarıyla ulaşabiliyorlar mı? 
 • Etkinlik : Hedeflere ulaşabilmek için ne kadar kaynak ve emek harcanıyor? 
 • Tatmin : Kullanıcı bu deneyimden tatminkar mı?


SUS, 10 soru ve bunlara verilecek 5 yanıt seçeneği ile gerçekleştirilir.

 • Bu sistemi sıklıkla kullanacağımı düşünüyorum. 
 • Sistemi gereksiz derecede karmaşık buluyorum. 
 • Sistemin kullanımının kolay olduğunu düşünüyorum. 
 • Sistemi kullanabilmem için teknik birinin desteğine ihtiyaç duyacağımı düşünüyorum. 
 • Sistemin gereksinimlerin birçoğunu çok iyi gerçekleştirdiğini düşünüyorum. 
 • Çok fazla tutarsızlık olduğunu düşünüyorum. 
 • Birçok kişinin bu sistemi kullanmayı kolayca öğreneceğini düşünüyorum. 
 • Sistemi çok hantal, ağır buldum. 
 • Sistemi kullanırken çok güvende hissettim. 
 • Bu sistemi kullanmaya başlamadan önce öğrenmem gereken çok şey var.