Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Haziran, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Oracle plsql de ref cursor örneği

Ref cursor kullanarak ihtiyacımı olan veri kümesi üzerinde çalışmaya bir örnek:declare
type rec_musteri is record(
musteriNo number(20),
musteriAd varchar2(50));

rcMusteri omwb_emulation.globalpkg.RCT1;
erMusteri rec_musteri;

v_MusteriNo number(20);

begin

open rcMusteri for
select musterino, musteriAd
from tbl_musteri m
where m.tcknNo = TO_CHAR('01234567890');
exception
when others then
v_Hata := sqlerrm;

if rcMusteri%isopen then
loop
v_MusteriNo := '';
fetch rcMusteri
into erMusteri;
exit when rcMusteri%notfound;
v_MusteriNo := erMusteri.musteriNo;
v_MusteriAd := erMusteri.musteriAd;
end loop;
end if;
end;

SPARQL ve ARQ ile sorgu çalıştırma

Çalışmamızda bir Java uygulaması ile hazır bir ontoloji üzerinde sorgu çalıştırma yoluyla sonuca ulaşmayı hedefliyorduk. Çalıştıracağımız sorgu bir SPARQL sorgusu olacak ve Jena yardımı ile ontolojimiz içinden istediğimiz veriyi getirmeye çalışacaktı.

Bu amaçla öncelikle Jena SPARQL dökümanına bakmak yararlı olacaktır.

Jena SPARQL sorgularını işlemek üzere ARQ isimli bir kütüphane kullanıyor: ARQ dökümanı.


ARQ yardımı ile SPARQL sorgularına örnek olarak şu adreslere bakılabilir:
http://jena.sourceforge.net/ARQ/Tutorial/query1.html
http://www.ibm.com/developerworks/xml/library/j-sparql/

SPARQL ile sorgulama yapmak için örnek olarak aşağıdaki sorgu gibi bir sorgu hazırlayıp, yine aşağıda metodu çağırarak bu sorgunun sonucunu alabiliriz:

Q: which persons has same surname with "Ayder"

SPARQL:
PREFIX rdf: http://localhost/TestDocumentOntology.owl#
SELECT ?Result
WHERE { ?Person rdf:Surname ?Result .
FILTER regex(?Result, \"ayder\", \"i\&qu…