Tarihte Bilim Mühendislik

Tarihte Bilim ve Mühendislik hakkında etkinlik 10 Mart 2010 tarihinde Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda. Panel Saat 15:30'da başlayacak.

Web Eksenli Stratejik Pazarlama Planlaması

"Web Eksenli Stratejik Pazarlama Planlaması" başlıklı çalışmamın sonucunu aşağıda bulabilirsiniz.

Ankete katılarak çalışmaya katkıda bulunan herkese teşekkür ederim.

SONUÇ
Bilgi çağı ile birlikte ülkelerin ticaret sınırları ortadan kalkmış, gelişen teknoloji ve tekniklerle firmalar arası rekabet de artmış ve farklı boyutlara ulaşmıştır. Internetin oluşturduğu bu yeni ekonomide, internet ortamının koşulları eşit hale getirmesine rağmen, bir firmanın internette varolup bir marka haline gelmesi, fiziksel ortamda faaliyetini sürdüren bir firmanın, markasını sanal ortama taşımasından daha zor da olabilir. İnternette marka haline gelmek isteyen sanal bir firma yada fiziksel ortamda faaliyet gösteren bir firma, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini sanal ortamın kurallarına göre gerçekleşirmelidir.

Bu çalışmada, web ortamında faaliyet gösteren işletmelere, müşterilerinin dikkatini çekmek, sadakatini arttırmak ve daha iyi hizmet verebilmeleri amacıyla, yol gösterici bir rehber oluşturulmaya çalışılmıştır.
Araştırma modelinde, web eksenli pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde etkili olduğu düşünülen web sitesi tasarımı, güdüleme ve tanıtım faktörlerinin Internet’ teki pazarlama başarısını nasıl etkilediği gösterilmeye çalışılmıştır.

Araştırma sonucu, alışveriş kararı verirken tanıdık tavsiyesinin alışveriş kararında etkili olduğu, çoğunluğun fiyat karşılaştırma sitelerinden en uygun fiyat araştırması yaptığı ancak en düşük fiyatın tek başına yeterli bir unsur olmadığını göstermektedir. Sitelerin sağladıkları ürünler hakkında bilgi alabilmek, yorum ve şikayetleri bildirebilmek katılımcıların tamamına yakını tarafından önemli görülmüştür.

Ziyaretçilerin web sitelerinden beklediği en önemli özelliklerden birinin güncel içerik olduğu; bu içeriğin sunum şeklinin de basit, karmaşık olmayan bir şekilde yapılması gerektiğini göstermiştir. Katılımcıların neredeyse tamamı, aradığı bilgiye arama motorlarının getirdiği ilk sayfadan, yani ilk 20 kayıt içerisinden ulaşmak istemektedir, bu durumda arama motoru optimizasyonu online pazarlama başarısı için kritik bir faktördür.

Internet üzerinde üyelik algısı ücrete dayalı olamamalıdır. Araştırmamız internet kullanıcılarının çoğunluğunun web sitelerine üyelik ücreti ödeme taraftarı olmadığını göstermiştir.

Araştırmaya katılanların büyük kısmı Internetten alışveriş yapma taraftarı olmasına karşın tamamına yakını ödeme yapılması gereken durumlarda sitede alınan güvenlik önlemleri belirtilmezse o siteden alışveriş yapmayacağını belirtmiştir.

İnternet ortamında başarılı olmak isteyen bir işletme, ürün veya hizmetlerini satacağı tüketicilerin davranışlarını ve davranışlarının gerisinde yatan sebeplerin neler olabileceğini tahmin etmek zorundadır. Çağdaş pazarlama anlayışı, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanabilmesi için gerekli bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve tüketici davranışlarının her yönüyle anlaşılması ve buna göre pazarlama karması geliştirilmesi esasına dayanmaktadır. Teknolojinin de gelişmesiyle verilerin toplanması ve bilgi haline dönüştürülmesi süreci hızlanacak, dolayısıyla elde edilen bilgilerle strateji geliştirmek kolaylaşacak ve arzulanan sonuçlara erişilme olasılığı artacaktır.

Tüketici güdülerinin neler olduğunun bilinmesi ve tüketici güdülerinin oluşmasını etkileyen faktörlerin neler olduğunun belirlenebilmesi, işletmelere tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının gerisinde yatan sebepleri ortaya koyacaktır. Dolayısıyla işletme hedef pazarındaki tüketicilerin güdülerine göre pazarlama karmasını geliştirecek ve pazarlama stratejisini uygulayabilecektir.

Mehmet KIŞ, Şubat 2010, Beykent Üniversitesi, SBE.

Bilgisayar Bilimcisi Gibi Düşünmek

GÜNCELLEME: Bilgisayar Bilimcisi Gibi Düşünmek: Python ile Öğrenme 3. baskı Özhan Fenerci tarafından çevriliyor.

Bilgisayar Bilimcisi Gibi Düşünmek: Python ile Öğrenme 2. baskının Türkçe çevirisini uzun bir zamandan sonra bitirdim. 3 Ekim 2008'de başlamıştım, araya
giren bir çok iş ve nedenden dolayı 9 Şubat itibariyle bitirdim. Tam bitirdim de sayılmaz aslında, önsöz, giriş, gasp, dizin bölümleri çevrilmeden duruyor. Fırsat bulunca onları da çevireceğim. Yine de yararlı olacağına inanıyorum, Türkçe bir kaynak olarak. Çevirinin PDF haline de aynı sayfadan ve bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Çeviriyle ilgili, kitapla ilgili her türlü düşüncenizi bana iletmeyi unutmayın. Yanlışlar, anlaşılmayan yerler, kötü çeviriler gibi. Bunların çevirinin iyileştirilmesi anlamında yararı olacaktır. Kitabın Python öğrenmek isteyen ve Türkçe bir kaynaktan yararlanmak isteyen herkese yararlı olmasını diliyorum.

Ek bağlantıları paylaşıyorum:
http://www.slideshare.net/tekrei/bilgisayar-bilimcisi-gibi-dnmek-python-ile-renme
https://docs.google.com/open?id=0B6Q0hgaZhD5KMTJlNGU1MTItMDgzNS00YWM3LThkZDYtZDg5NDIyY2M3Nzgy
 

Java ve Oracle

Java geliştiricileri ilk değişikliği hissetmeye başladı. Java sitesi (java.sun.com) artık Oracle logolu. Bakalım neler değişecek, neler olacak. Sun'ın siteinin de (www.sun.com) Oracle sitesine yönlendiğini not düşelim.