Sempozyum: “Üniversitenin Geleceği ve İstihdam”

Eğitim Sen tarafından Ege Üniversitesi'nde 2 Haziran tüm gün sürecek şekilde bir sempozyum gerçekleştiriliyor. İlgililere duyurulur.

ÜniversiteBenim

Tarih : 2 Haziran 2009
Yer : Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Konferans Salonu

PROGRAM
Açılış Konuşması (9:30):
Eylin Babacan (Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube)

I. Oturum (9:45– 12:30): Üniversitenin Geleceği
Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunuş:
Cem Terzi (Prof. Dr., DEÜ)

“Türkiye’de Yükseköğretimin Finansmanı: Neoliberal Dönüşüm”
Süleyman Ulutürk (Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi)

“Dikta ve Neoliberalizm: Üniversitede Yönetim Anlayışı”
Yasemin Özgün-Çakar (Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi)

“Üniversitede Eğitimin Geleceği”
Fatma Gök (Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi)

“Nasıl Bir Gelecek?”
Nilgün Toker (Doç. Dr., Ege Üniversitesi)

II. Oturum (14:00 – 16:30): Üniversitede İstihdam

Oturum Başkanı: Aydın Arı (Araş. Gör., DEÜ)

“Akademik İstihdamın Dönüşümü”
Levent Dölek (Araş. Gör., İstanbul Üniversitesi)

“Asistanlar ve İşgüvencesi”
Mine Y. Alemdar ve Açalya Temel (Araş. Gör., Ege Üniversitesi)

“Üniversitede Taşeronlaşma”
Hüseyin Ünlü (İşçi, DEÜ)

EĞİTİM SEN İzmir 3 No’lu Şube (Üniversite Çalışanları Şubesi)

İnternet Yasakları ve İnternete Yaklaşımlar

Alternatif Bilişim tarafından "İnternet Yasakları ve İnternete Yaklaşımlar" başlıklı bir konferans düzenleniyor. Bir kaç yıldır tartıştığımız ve tartışılan İnternet Yasakları ve İnternete bakışın ayrıntılı bir şekilde ele alınacağını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili katılabilecek kişilerin katılması yararlı olacaktır.

"Yetkin,Yetkili, Uzman Mühendislik"

"Yetkin, Yetkili, Uzman Mühendislik" kavramları uzun bir süredir mühendisler arasında tartışılan bir konu. Genel olarak mühendislik eğitimi sonrası mühendislik yapabilmek için yeterli olmadığı düşünülen mezunların "yetkilendirilmesi" için mezuniyet sonrası pratik süreci ve eğitimi temel alan belgelendirmedir.
Bu tartışmayla ilgili EMO önümüzdeki dönemde Yetkin, Yetkili, Uzman Mühendislik Kavram ve Uygulamaları adı altında bir kurultay düzenleyecek. Bu kurultayın yerel etkinliği olarak İzmir'de, 23 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'te Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ege Salonu'nda EMO İzmir Şubesi tarafından panel-forum düzenleniyor.

Yetkin,Yetkili, Uzman Mühendislik ile ilgili iyi bir kaynak:
Modüler İnsana Doğru-Yetkin Mühendislik-Fuat Ercan

SD karttan fotoğraf kurtarma

Son birkaç haftadır çektiğim fotoğrafları bilgisayara aktarmaya vakit ayırmadım. Bugün ise, yine fotoğraf çekerken makinenin pili bitmesine rağmen açılması için birkaç defa zorlayınca içindeki SD kartın dosya yapısını bir şekilde bozmuş oldum. Ne makinada ne bilgisayarda fotoğraflar görünmüyor, işletim sistemi SD kartın fotmatlanmasını istiyordu.

Fotoğrafları kurtarmak için biraz araştırınca, Zero Assumption Recovery (ZAR) adlı bu yazılımı buldum. Daha önce çekip de sildiğim fotoğraflar da dahil, birkaç yüz fotoğrafı % 90 başarı ile geri kazandım (bazılarını geri getiremedi) :)

İşte bazıları:

09.05.2009 - Ankara19.05.2009 - İstanbul


Yöneylem araştırması

4. sınıfta seçmeli ders olarak verilen yöneylem araştırması'nı, o günlerde kelime anlamı itibariyle bile anlamakta zorluk çektiğimden olsa gerek, seçme gereği duymamıştım. Bugün ise kaçınılmaz şekilde karşıma çıkmış durumda :)

Günlük hayatta doğrudan kullanılacağını düşünmüyorum ama karar verme yöntemlerinin matematiksel olarak modellenmesi üzerine uğraşan bu bilim dalını genel kültür olarak bilmek, ihtiyaç olduğunda kullanabilmemizi sağlayacaktır.

Yöneylem araştırması; belirli kısıtların olduğu bir durumda, belirli bir amaca yönelik en uygun çözümün bulunması için geliştirilmiş bir yöntemdir.

'Yöneylem Araştırması' deyimi ilk kez İkinci Dünya Savaşı'nda İngilizler tarafından kullanılmışsa da, temellerini oluşturan ilkel matematik programlama modelleri 1759'da Quesnay tarafından, 1874'de Walras tarafından geliştirilmiştir. Daha karmaşık ekonomik modeller 1937 de Von Neumann ve 1939'da Kantoravich tarafından ortaya atılmıştır.
Doğrusal modellerin matematiksel temelleri ise 1873'de Jordan, 1896'da Minkowski ve 1903'de Farkas tarafından atılmıştır. Dinamik modellerin ilk geliştirilmesi 1856-1922 arasında yaşamış olan Markov, Kuyruk kuramının ilk çalışmaları ise 1878-1929 arasında yaşayan Erlang tarafından yapılmıştır.

Sanayi devriminin gerçekleşmesinden sonra bu devrimi gerçekleştiren ülkelerdeki organizasyonların hacimlerinin büyüdüğü ve işlemlerin karmaşıklıklarının arttığı
gözlenmiştir. Artan karmaşıklık kaynakların organizasyonun yararına en etkin şekilde kullanımını güçleştirmiştir.Bu tür problemler ve bunlara çözüm arayışı Yöneylem araştırması gibi yeni bilim dallarının doğurmuştur. YA nın ilk uygulamaları yönetimde bilimsel yaklaşımların
kullanılması olarak gösterilmektedir; yönetim bilimi ve YA ile ilgili çalışmalar M.Ö. 212 yılına kadar uzanmaktadır.


YA nın Konusu : İnsan - Makina sistemlerinin tasarım , kuruluş ve işletiminde karşılaşılan problemleri belirlemek ve karar problemlerine optimum çözüm aramaktır.

YA nın yaklaşımı : Sistemi bütünüyle ele alarak farklı disiplinlerden oluşan ekiple bilimsel yöntemi izlemektir.

YA nın amacı : Yönetimin politika ve uygulamalarını bilmsel olarak belirlemesine yardımcı olmak, böylece yönetimle ilgili kararların tutarlılık ve uygulanabilirliğini
arttırmaktır.

YA Model Yaklaşımı

Bir YA çalışmasında kullanılan aşamaları aşağıdaki gibi verebiliriz:

1. Problemin formüle edilmesi.
2. Çalışılan sisteme ait matematik modelin kurulması.
3. Modelin çözümünün yapılması.
4. Modelin ve çıkarılan çözümün test edilmesi.
5. Çözüm üzerinde kontrollerin yapılması.
6. Çözümün gerçek hayata geçirilmesi.(uygulanması)


Kaynaklar:
[1] http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%B6neylem_ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1
[2] Yöneylem araştırması ders notları

Yazılım Mühendislerinin Bilmesi Gereken 10 Kavram

Yazılım mühendislerinin bilmesi gereken 10 kavram başlıklı bir yazı. Aşağıda yazdığım 10 kavramın yazılım mühendisleri tarafından bilinmesi gerektiği söyleniyor yazıda. Ayrıca yazıya yapılmış yorumlarda farklı kavramların da eklenmesi gerektiği önerilmiş. Yazının İngilizce olduğunu hatırlatırım.
  1. Arabirimler (Interface)
  2. Gelenekler ve şablonlar
  3. Katmanlama
  4. Algoritma karmaşıklığı
  5. Hashing
  6. Önbellekleme
  7. Uyumluluk (Concurrency)
  8. Bulut Hesaplama (Cloud Computing)
  9. Güvenlik
  10. İlişkisel Veritabanları

Ücretsiz Programlama Kitapları

Arada sırada ücretsiz, çevrimiçi kitapları paylaşıyorum. Bugün oldukça geniş bir listeyle karşılaştım (338 kitap bağlantısı içeriyor). Listedeki bazı kitapları daha önce paylaşmış olabilirim, yine de bu listede önceden paylaşmadığım oldukça kitap vardır. Listeye şu adresten erişebilirsiniz. (Maalesef) bütün kitaplar İngilizce.

Django

Django bir gitaristin adı. Ancak benim bu yazıma konu olan Python tabanlı bir web uygulama geliştirme çerçevesi ("framework"). Bir kaç aydır, özellikle Sunucu Tabanlı Yazılım Geliştirme dersine (asistanlığını yaptığım ders) yönelik olarak Django'yu inceliyordum. Hızlı web uygulaması geliştirmek için önerilen bir çerçeve olarak dikkatimi çekmişti. Ama asıl olarak Python tabanlı olması beni denemeye iten neden oldu. Çok basitçe kurulumunu yaptıktan sonra (Ubuntu'da kolay yazılım kurma :) = sudo aptitude install python-django) (diğer işletim sistemlerine kurmak için) ana sayfasındaki ilk uygulama yazma öğrencesini izleyerek ilk denememi gerçekleştirdim. Gel zaman, git zaman uğraşmaya devam ettim ve geçen hafta SYT dersinde web uygulama çerçevelerini anlattım. Denemeleri arttırmak için de bir yapılacaklar listesi (pyTodo adını verdiğim) projesi gerçekleştirdim. Özetle gerçekten hızlı ve DRY (Django Tasarım Felsefeleri) ("Don't Repeat Yourself"-Kendini Tekrar Etme) mantığına uygun olarak web uygulaması geliştirmek için güzel bir çerçeve. Meraklı herkese denemelerini öneririm.

Bu çerçeveyle nasıl yazılım geliştirilir sorusuna özet bir yanıt verecek olursam, öncelikle projeyi ve uygulamayı yaratıyorsunuz, MVC'ye uygun olarak (MVT var bunda, Model-View-Template) modelinizi tanımlıyorsunuz - models.py modülünde -, verileri işleyen ve ilgili görünümlere aktaran fonksiyonları (view) tanımlıyorsunuz - views.py modülünde -, şablonları tanımlayıp kullanıyorsunuz, url tanımlamalarını düzenli ifadeler yardımıyla tanımlıyorsunuz. Özetle budur. Meraklılarına Türkçe kaynaklar için google araması öneriyorum. Ayrıca İngilizce olan The Django Book başlangıç için yararlı olacaktır.

Çelişki mi?

Geçen gün "Bütün Dünya" adlı aylık olarak çıkan bir dergide çok güzel bir yazı okudum. Yazının ana düşüncesini blog okuyucularıyla paylaşmak istedim.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte eskiden zaman harcanan bir çok iş artık daha kısa zamanda hatta zaman harcanmadan halledilebiliyor. Peki bu durumda eskiye göre daha çok boş zaman kalması gerekirken insanların neden hala daha az boş zamanı (kendilerine ayıracak zamanı) oluyor.

Örneğin eski zamanlarda çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, bilgisayar, elektrikli süpürge...vb. gündelik hayatı kolaylaştıran makineler yoktu. Şimdi ise teknolojiyle birlikte hepsi hemen hemen birçok evde mevcut. Peki özellikle çalışan insanların eskiye nazaran daha fazla kendine ayıracak zamanları olması gerekirken, kitap okumaya, sevdikleriyle hasret gidermeye, sohbet etmeye, sosyal aktivitelerde bulunmaya zamanlarının kalmaması nasıl açıklanabilir. Yoksa modern hayat insanı da mı robotlaştırmak/makineleştirmek istiyor???