KABSRA (KAblosuz Bilgi Sistemleri için RFID Altyapısı)

Bitirme tezimin sonucunda ortaya çıkan temel ürün, bilgi sistemleri için RFID altyapısı sağlayan bu sisitem oldu. Amaç, her türlü sektörde kullanılabilecek bir altyapı oluşturmaktı. Bu çalışmada, özellikle çalışma ortamı bağımsızlığı ve güvenlik anlamında aşılması gerekenler için çalışmalara devam ediyoruz.

KABSRA (KAblosuz Bilgi Sistemleri için RFID Altyapısı) projesinin amacı kablosuz/mobil bilgi sistemleriyle uyumlu çalışabilecek genel bir RFID altyapısı geliştirmek ve bu altyapıyı standartlara uygun öğrenme sistemleriyle uyumlu çalışabilir hale getirmektir. RFID altyapısının vereceği destek ile, bilgi sistemine, kullanıcı davranışlarını izleyebilme ve kullanıcıya özgü içerik sunabilme özelliklerinin eklenmesi amaçlamaktadır.

Projenin ana fikri, kampüs içerisinde kullanılmak üzere geliştirilecek olan bir kablosuz bilgi sisteminin, öğrencilerin farklı konularda bilgilendirilmesini, yönlendirilmesini ve bölümleri ile ilgili ders alabilmesini sağlayabileceği üzerine kurulmuştur. RFID etiketine sahip bir kullanıcının kütüphane, mediko gibi hizmetlerden nasıl faydalanacağını, bina içerisinde nasıl hareket edeceğini, hangi bölümlerden ne hizmeti alabileceğini gösterebilecek olan bu sistem aynı zamanda her fakülte için ayrı ders içerikleri sunarak sınıfların dışında da eğitim alınabilmesini sağlayacaktır.

Kampüs içi bilgilendirme sistemi olarak ortaya çıkan bu fikir, yapılan RFID çalışmalarının bir süre sonra, daha farklı uygulama alanlarında da kullanılabilecek genel bir RFID altyapısı projesine dönüşmesi ile sonuçlanmış ve ortaya KABSRA projesi çıkmıştır. KABSRA projesinin ilk hedefi kablosuz bilgi sistemleri ile uyumlu çalışabilecek genel bir RFID arayüz aracı oluşturmaktır. Diğer bir hedef ise bu aracı geliştirmek ve standartları destekleyen öğrenme sistemleri ile birlikte çalışabilir hale getirmektir; bu sayede, farklı uygulama alanlarında kullanılan öğrenme ortamlarına “ortam farkındalık” özelliği kazandırılabilecektir.

Hiç yorum yok: