Yazılım Geliştirme Firmalarında Kullanılan Yöntem ve TeknolojilerYazılım geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesi için yapılan araştırmalar, uygulama geliştirmede tercih edilen yöntemlerin de değişmesini sağladı. Yazılım firmalarında çoğunlukla kullanılan yöntem ve teknolojileri şöyle özetleyebiliriz:

Çevik yazılım geliştirme yöntemlerinin kullanımı (Agile Methods).
Birim testleri yazma (Unit testing).
Sürekli Tümleştirme (Continuous Integration).
Parametre, koşul (condition), kural (rule) yapısına geçiş.
İş akışlarının tanımlanabilmesi.
Ekranların, istenilen alanlar ve akışına göre dinamik oluşumu.
Yazılım Yaşam Döngüsü(Application Lifecycle Management) kullanımı.
Bilgi Yönetimi (Knowledge Management) prensipleri ile kişiye bağımlılığı azaltma.
Kaliteli yazılım geliştirme çalışmaları.

Richard Stallman Haklıydı!

Bir yazıda özgür yazılımın önemine dair bir paragrafın günümüzde nasıl gerçek olduğuna değiniliyor. Böylece çoğu kimse tarafından "çok fazla radikal" biri olarak kabul edilen Stallman'ın haklı olduğu (tekrar) kanıtlanmış oluyor. Özgürlüğümüz için özgür yazılım...

Toplumumuz bilgisayarlara daha fazla bağımlı oldukça, üzerinde çalıştırdığımız yazılımlar özgür toplumumuzun geleceğini güvence altına almada kritik bir öneme sahip oluyor. Özgür yazılım; evlerimizde, okulumuzda ve işlerimizde kullandığımız teknoloji üzerinde kontrol sahibi olmamız hakkındadır, nerede bilgisayarlar bizim bireysel ve toplumsal (komünal) yararımız için çalışıyorsa, bizi kısıtlamak ve gözetlemek isteyen özel mülk yazılım firmaları veya hükümetler için değil (Kaynak, çeviri hızlıca benim tarafımdan yapılmıştır).