Türkiyede bilgisayar teknolojisi

Türkiyede bilgisayar ve teknolojilerinin durumu ile ilgili bir çalışma yapmam gerekti. Toparladigim bilgilerin bir bölümünü günlükte de bulundurayım istedim.


Ülkemizde dışa bağımlı teknolojilerle sürdürülen bilişim sektörü, uygulayıcı rolünden sıyrılarak, kendi değerlerini üretme çabasındadır. Bilişim alanı, yazılım ve donanım olarak değerlendirilirse; donanım alanında büyük ölçüde dışa bağımlılık olduğu, ancak aynı zamanda teknoljiyi yakından takip edip uygulayan bir ülke olduğumuz görülecektir. Yazılım üretimi ise, teknokent ve serbest bölge yasaları gibi son atılımlar sayesinde gözlemlenebilir bir ilerleme kaydetmiş, yurtdışına yazılım ihracatı dahi başlamıştır. Yalnızca ODTU Teknokent içerisinde bulanan firmaların 2003 yılında yaptığı yazılım ihracatı 10 milyon dolar olup 2020 yılında hedeflenen rakam 800 milyon dolar dır.

Türkiye’de Ar-Ge harcamaları GSYİH’nın yüzdesi olarak bakıldığında (Japonya %3.15, ABD %2.59, AB15 % 1.95, AB25 %1.9, Türkiye %0.65) çok düşük seviyelerdedir (2002).

Türkiye’de bilişim teknolojileri (BT) pazarının büyüklüğü 2005’de 3 milyar ABD doları civarındadır. Interpro Pazarlama Hizmetleri ve Araştırma Grubu verilerine göre ise, 2005 BT pazarı büyüklüğü 3.9 milyar ABD dolarıdır ve büyüme oranı 2002’de %17.3, 2003’de %9, 2004’de %20.4 ve 2005’de %16.2’dir. 2006 yılında bilişim teknolojileri pazarının 4.5 milyar ABD doları civarında olacağı tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok: