Tezim

Meraklılarına henüz yeni bitirdiğim Yüksek Lisans tezimi sunmak istedim.


Yapay Zeka Teknikleri Kullanan Üç Boyutlu Grafik Yazılımları İçin "Extensible 3D" (X3D) İle Bir Altyapı Oluşturulması ve Gerçekleştirimi

Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Yönetici: Yrd. Doç. Dr. Aybars UĞUR
Temmuz 2006, 114 sayfa

Bu tez çalışmasında, yapay zekanın güçlü tekniklerinden olan genetik algoritmalar yardımıyla, birçok alanda yaygın kullanılan Gezgin Satıcı Probleminin çözümü üzerinde durulmuştur. Üç boyutlu uzayda belirtilen tüm noktaların, en kısa yol uzunluğunu hedefleyerek dolaşılmasını sağlayan web tabanlı bir yazılımın gerçekleştirimi yapılmıştır. Problemin farklı boyutları için, çözüm başarısı değişik parametre değerleri kullanılarak ölçülmüştür. Eniyileme (optimizasyon) yöntemlerinin sonuçlarının daha iyi görülebilmesini de sağlayacak şekilde Extensible3D (X3D) yardımı ile görselleştirme aracı da geliştirilmiştir. Web3D teknolojilerinden olgunlaşma sürecindeki X3D’nin (XML tabanlı VRML olarak da düşünülen) yapay zeka alanındaki kullanımı denenmiştir. Geliştirilen bu araç yardımıyla üç boyutlu ortamlarda değişik genetik algoritma parametreleri kullanılarak yol planlaması yapılabilmekte ve güzergah, üç boyutlu helikopter simülasyonu şeklinde görüntülenebilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Web3D, X3D, Yapay Zeka, Genetik Algoritma, Gezgin Satıcı Problemi

Hiç yorum yok: