PL/SQL - 2

PL/SQL blokları, SQL cümlelerinin daha rahat işlenebilmesini sağlarken, normal sql komutlarının da çalıştırılabilmesini sağlar.

Yakın değer fonksiyonları:

CEIL—Değerden büyük ilk tamsayı değeri verir.
FLOOR—Değerden küçük ilk tamsayı değeri verir.
TRUNC—Değerin ondalık kısmını atarak geri döndürür.
ROUND—Değeri en yakın tamsayıya yuvarlayarak getirir.

Örn:
SELECT lineno, value, ROUND(value), TRUNC(value), CEIL(value), FLOOR(value)
FROM Function-Illustrator

LineNo Value ROUND(value) TRUNC(value) CEIL(value) FLOOR(value)
---------- ---------- ------------ ------------ ----------- ------------
0 9 9 9 9 9
1 3.44 3 3 4 3
2 3.88 4 3 4 3
3 -6.27 -6 -6 -6 -7
4 -6.82 -7 -6 -6 -7
5 0 0 0 0 0
6 2.5 3 2 3 2

Not: ROUND(value,1), TRUNC(value,1) -> Bu iki fonksiyonda, ikinci bir parametre verilerek virgülden sonraki ondalık sayı duyarlılığı sağlanabilir.

lineno value ROUND(value,1) TRUNC(value,1)
---------- ---------- -------------- --------------
0 3.44 3.4 3.4


Null Değer Fonksiyonu

NVL(değer, 10) -> çekilen değerin NULL olması durumunda geriye 10 rakamını döndürür.

FROM dual
Oracle'da sql cümlesine işlem yaptırmak veya birşey hesaplatmak için from cümlesini de koymanız ve table olarak "dual" gibi bu işler için ayrılmış bir tabloyu göstermeniz gerekir. Örn:
select 2+5 from dual

Hiç yorum yok: