RFID Çalışma Çerçeveleri

RFID nin artan kullanım oranları ve uygulama alanlarının genişliği bu teknolojinin kullanımı ile ilgili çalışma çerçevelerinin geliştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. IBM, Sun, HP gibi firmalar bu konuya yönelik olarak birincil amacı RFID etiket bilgisi toplamak olan kendi RFID çerçevelerini geliştirmişlerdir.

Bunlardan bir tanesi IBM firmasının geliştirdiği, daha çok envanter ve erişim kontrollerine yönelik olan çerçevedir. Bu çerçeve üç temel bileşenden oluşmaktadır (Intel Corporation, 2004):
• RFID kontrol birimi – Okuyucular ile bağlantı sağlarlar. Donanım sürücüleri burada bulunur, güvenlik ve filtreleme burada yapılır.
• RFID değerlendirme sunucusu – RFID kontrol birimlerini yönetir ve bunlardan gelen olayları değerlendirip gerekli verileri bağlı olduğu veritabanlarında saklar.
• RFID bütünleştirme sunucusu – RFID etiket bilgilerinin işlenip XML gibi gerekli yapılara dönüştürülmesi ve ilgili arayüzlere aktarılması olaylarının gerçekleştiği birimdir.

Sun firmasının bu alanda yaptığı çalışmalar sonunda ise ortaya Sun java RFID yazılım araç seti ortaya çıkmıştır. Bu yazılımlar kümesi bir çok uygulamaya hizmet verebilecek ve bütünleşik çalışabilecek şekilde geliştirilmiş olup, standart protokoller ve arayüzler gözönünde bulundurularak geliştirilmiştir. Solaris ve Linux işletim sistemleri için eniyilenmiş olan bu yazılımlar ikinci nesil (EPCglobal Generation 2 (Gen 2)) RFID okuyucular ve etiketleri de destekleyebilecek özelliktedir (Rfid Gazette, 2005).

Benzer şekilde HP ve OATSystems firmaları ortaklığı da RFID çerçevesi, sistem yönetimi ve bütünleştirme servislerini içeren RFID/IS isimli bir hizmet paketini geliştirmişlerdir. HP ve OATSystems’in ürünleri üzerinde geliştirilen bu yapı RFID okuyucular ile veritabanları veya ERP sistemleri arasındaki köprüyü oluşturmaktadır (Kuchinskas, 2004).

Özellikle, Sun ve IBM firmalarının RFID teknolojisine yönelik çalışmaları Microsoft firmasını da kendi çerçevesini geliştirmeye yöneltmiştir. Axapta benzeri ticari uygulamalarıyla birlikte sunacakları bu RFID çerçevesinin öncelikli hedefi de envanter takibi olacaktır (Rooney, 2005).

Ticari firmalar tarafından geliştirilen bu çalışma çerçevelerinin genel amacı RFID etiketlerinin takip edilerek, bilgi toplanması ve ilgili veritabanlarında bu verilerin saklanarak gerektiğinde diğer programların arayüzlerinde kullanılmasının ve raporlar alınabilmesinin sağlanması gibi süreçleri kolaylaştırmaktır. Burada önemli bir nokta herbir firmanın çalışma çerçevelerini geliştirirken genellikle kendi araçları ve standartlarını kullanması ve geliştirdikleri çalışma ortamlarını kendi ürünleriyle bütünleşik halde sunmalarıdır. Toplanıp saklanan RFID verisinin kullanıcıya nasıl sunulacağı da yine farklılıklar gösterecektir.

Hiç yorum yok: