Yaşam ve İşsizlikİşsizlik Oranları yukarıdaki şekilde hesaplanıyor, basit oranlama şeklinde. Yukarıdaki tabloda 3 kaleme dikkat çekmek gerekebilir: "tarım dışı işsizlik oranı" bir nevi kentsel işsizliği gösterir, "genç nüfusta işsizlik oranı", ve "işgücüne dahil olmayanlar" bunların içinde iş aramaktan vazgeçenler ve kayıtdışı işsizler vardır. Genç nüfustaki "resmi" işsizlik oranı alarm veren düzeyde %23,9. Ayrıca bir hatırlatma yapmak lazım, bu rakamlar 2008 Kasım verilerinden derlendi, yani son 3 ay verilerini de göz önüne alırsak tablonun vehameti daha da belirginleşir.

Hiç yorum yok: