Öğrenme Yönetim Sistemleri (Learning Management Systems - LMS)

Öğrenme yönetim sistemleri , öğrenim etkinliğinin değerlendirmesi, dağıtımı, yönetimi ve izlenmesi sağlar. Standartlaşmış öğrenme yönetim sistemleri ve içerikleri, Web-tabanlı öğrenme teknolojilerinin gelişmesiyle daha da yaygınlaştı. IEEE ve ISO’nun en son LOM (Learning Object Metadata) onayı, üst bilgi standartlaştırılmasında önemli bir yoltaşı oldu.

LMS Bileşenleri

· LMS Sunucu

API uyarlayıcı ile iletişimden sorumlu olan LMS bileşenidir. Genellikle bir web uygulaması şeklindedir ve veritabanıbağlantılarının yönetimi, kullanıcı oturumlarının yönetimi gibi sorumlulukları vardır.

· API Uyarlayıcı

API uyarlayıcının görevi, istemci tarafındaki içerik nesnelerinin sunucu tarafındaki öğrenme yönetim sistemi sunucusu ile bağlantısı kurmaktır. SCORM çalışma zamanı ortam tanımlarında açıklanan gerekli API fonksiyonlarını gerçekleştirir. Öğrenme sürecini başlatan öğrenci, LMS’ye bağlandığında, API uyarlayıcı internet tarayıcısına gönderilir.

· SCO

Bir SCO, SCORM içerik belirtimlerinde tanımlandığı şekliyle, başlatılabilir ve LMS sunucu ile iletişim kurabilmek için SCORM çalışma zamanı ortamını kullanan özel bir içerik elemanını da içeren ve bir veya birden çok öğrenme içeriği elemanından (asset) oluşan öğrenme elemanları topluluğudur.

Öğrenme içeriği elemanı (asset), SCORMdaki tanımına göre, medya, metin, grafik, ses, web sayfaları veya bie web istemcisine aktarılabilecek veri parçasının elektronik olarak gösterimidir.

· Veritabanı

SCORM modelinde ayrı bir tanımı olmasa da, veritabanları, özellikle büyük bir kullanıcı kitlesine hizmet eden gelişmiş LMSlerde, LMS ve istemci tarayıcı arasında aktarılan veri elemanlarının kalıcılığı ve bütünlüğü açısından anahtar bir rol oynar.


LMS sistemlerininde gözönünde bulundurulması gereken ve bu sistemlerin içermesi beklenen özellikler şöyle özetlenebilir:

 • Öğrenme içeriğinin, “öğrenme nesneleri” olarak nasıl düzenlendiği ve yapının nasıl oluşturulduğu;
 • Tekrar kullanılabilirlik seviyeleri;
 • Veritabanı desteği;
 • Birden çok çıktı türünde (e-learning, CD-ROM, çıktı tabanlı bilgi, EPSS biçimi, PALM Pilot, yardım dosyaları gibi) içerik oluşturabilmek;
 • Hızlı içerik yaratabilme,ekleyebilme ve yetkilendirme araçları;
 • İçerik oluşturmada kullanılan diğer araçlara (Dreamweaver, Flash, Word, PowerPoint gibi) destek;
 • Uyarlanabilir öğrenme desteği ve dinamik içerik oluşturabilme (örneğin bir ögrencinin başarı oranına göre ön sınavlar oluşturup önerebilmesi);
 • İçerik geliştirme ve eklemenin yönetilebilmesi için araçlar içerme;
 • Arşivleme ve dosya yönetimi gibi içerik yönetim yetenekleri;
 • Gelişmiş arama ve üstbilgi saklama yeteneği;
 • Diğer sistemlerle birlikte çalışabilirlik için XML kullanımı;
 • Endüstri standartlarına (AICC ve SCORM gibi) uygunluk;
 • Diğer LMS’ler ile birlikte çalışabilirlik;
 • Dağıtım ortamının esnekliği ve performansı;
 • Sistem gereksinimleri.

Hiç yorum yok: