Sempozyum: “Üniversitenin Geleceği ve İstihdam”

Eğitim Sen tarafından Ege Üniversitesi'nde 2 Haziran tüm gün sürecek şekilde bir sempozyum gerçekleştiriliyor. İlgililere duyurulur.

ÜniversiteBenim

Tarih : 2 Haziran 2009
Yer : Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Konferans Salonu

PROGRAM
Açılış Konuşması (9:30):
Eylin Babacan (Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube)

I. Oturum (9:45– 12:30): Üniversitenin Geleceği
Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunuş:
Cem Terzi (Prof. Dr., DEÜ)

“Türkiye’de Yükseköğretimin Finansmanı: Neoliberal Dönüşüm”
Süleyman Ulutürk (Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi)

“Dikta ve Neoliberalizm: Üniversitede Yönetim Anlayışı”
Yasemin Özgün-Çakar (Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi)

“Üniversitede Eğitimin Geleceği”
Fatma Gök (Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi)

“Nasıl Bir Gelecek?”
Nilgün Toker (Doç. Dr., Ege Üniversitesi)

II. Oturum (14:00 – 16:30): Üniversitede İstihdam

Oturum Başkanı: Aydın Arı (Araş. Gör., DEÜ)

“Akademik İstihdamın Dönüşümü”
Levent Dölek (Araş. Gör., İstanbul Üniversitesi)

“Asistanlar ve İşgüvencesi”
Mine Y. Alemdar ve Açalya Temel (Araş. Gör., Ege Üniversitesi)

“Üniversitede Taşeronlaşma”
Hüseyin Ünlü (İşçi, DEÜ)

EĞİTİM SEN İzmir 3 No’lu Şube (Üniversite Çalışanları Şubesi)

Hiç yorum yok: