Yazılım Geliştirme Firmalarında Kullanılan Yöntem ve TeknolojilerYazılım geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesi için yapılan araştırmalar, uygulama geliştirmede tercih edilen yöntemlerin de değişmesini sağladı. Yazılım firmalarında çoğunlukla kullanılan yöntem ve teknolojileri şöyle özetleyebiliriz:

Çevik yazılım geliştirme yöntemlerinin kullanımı (Agile Methods).
Birim testleri yazma (Unit testing).
Sürekli Tümleştirme (Continuous Integration).
Parametre, koşul (condition), kural (rule) yapısına geçiş.
İş akışlarının tanımlanabilmesi.
Ekranların, istenilen alanlar ve akışına göre dinamik oluşumu.
Yazılım Yaşam Döngüsü(Application Lifecycle Management) kullanımı.
Bilgi Yönetimi (Knowledge Management) prensipleri ile kişiye bağımlılığı azaltma.
Kaliteli yazılım geliştirme çalışmaları.

Hiç yorum yok: