Python ve Test Güdümlü Yazılım Geliştirme (TDD)

Python'dan bahsediyorum sürekli ya, kullanabiliyor musun derseniz o kadar aktif kullanmaya başladığımı söyleyemem. Yine de kullanmak isteyenlere yardımcı olmaya çalışıyorum bir taraftan (umarım olabiliyorumdur :) ). Bu yazıda da Python ile yazılım geliştirirken önce test yazmak sonra testlere göre kod yazmak isteyenler için ilk adımlardan söz etmek istiyorum.

(Başlamadan önce doctest ile birim test yazımı için şu adresi inceleyebilirsiniz)

Öncelikle Python'da test yazmak için kullanmanız gereken kütüphane Python ile birlikte geliyor, kütüphane unittest kütüphanesi. Oluşturacağımız test sınıflarını da unittest.TestCase sınıfını kalıtarak ("extend" ederek) yazıyoruz. Yazacağımız test_ ile başlayan metotlar da otomatik olarak çalıştırılacak test metotları olarak kabul ediliyor. setUp ve tearDown metotları da kullanamayacağınız isimlere sahip. Bu metotlar testler çalışmadan önce (setUp - kur) ayarlamayı ve testler bittikten sonra (tearDown - yık) ayarlamayı yapan metotlar. Bu metotların sadece self parametresi aldığını da belirttikten sonra ilk örneği yazalım:

import random
import unittest

class TestSequenceFunctions(unittest.TestCase):

  def setUp(self):
    self.seq = range(10)

  def test_shuffle(self):
    # make sure the shuffled sequence does not lose any elements
    random.shuffle(self.seq)
    self.seq.sort()
    self.assertEqual(self.seq, range(10))

    # should raise an exception for an immutable sequence
    self.assertRaises(TypeError, random.shuffle, (1,2,3))

  def test_choice(self):
    element = random.choice(self.seq)
    self.assertTrue(element in self.seq)

  def test_sample(self):
    with self.assertRaises(ValueError):
      random.sample(self.seq, 20)
    for element in random.sample(self.seq, 5):
      self.assertTrue(element in self.seq)

if __name__ == '__main__':
  unittest.main()


Sınamalarımızda kullanacağımız savlar ("assertion") JUnit kullananlara tanıdık gelecektir:

assertEqual(beklenenDeger, gercekDeger) metodu parametre olarak verdiğimiz beklediğimiz değerle, üretilen gerçek değerin eşit olup olmadığını sınar. Aynı şekilde kullanılan assertNotEqual(beklenenDeger, gercekDeger) metotu eşit olmama durumunu sınar. assertTrue(deyim) ve assertFalse(deyim) metotları parametre olarak verilen deyimin mantıksal sonucunun doğru (true) veya yanlış (false) olup olmadığını sınayan metotlardır. Bir de bir sınıfın belli bir sınıfın örneği olup olmadığını sınayan assertIsInstance(nesne,sınıf) metodu vardır.

Test durumlarını barındıran dosyaları test* kelimesiyle başlayacak şekilde kaydettiğimizde (örneğin test_tenis.py gibi)  python -m unittest discover komutuyla otomatik olarak bulunabilirler. Ayrıca python -m unittest test_tenis komutuyla dosya olarak çalıştırılabilirler. Tek bir test sınıfını veya metodunu çalıştırmak için de python -m test_tenis.DosyaIsmi, python -m test_tennis.DosyaIsmi.testSkor kullanımlarından yararlanılabilir.

Örnek olarak https://github.com/giorgiosironi/python-tdd-tutorial adresindeki kodlar incelenebilir.

Bu yazı için yararlandığım kaynak biraz daha ayrıntılı olarak kullanımı anlatmaktadır: http://css.dzone.com/articles/tdd-python-5-minutes

Bağlantılar:
http://powertwenty.com/kpd/downloads/TestDrivenDevelopmentInPython.pdf
http://onlamp.com/pub/a/python/2004/12/02/tdd_pyunit.html
http://www.blog.pythonlibrary.org/2011/03/09/python-102-an-intro-to-tdd-and-unittest/
http://www.slideshare.net/Siddhi/test-driven-development-with-python
http://dirtsimple.org/2005/02/making-it-from-scratch-with-tdd-and.html
http://www.givp.org/blog/2010/07/22/test-driven-development-how-do-i-start/

Hiç yorum yok: