Ontology Mapping

Yaptığımız çalışmada bir Java uygulaması ile hazır bir ontoloji üzerinde sorgu çalıştırma yoluyla sonuca ulaşmayı hedefleliyorduk. Üzerinde çalışabileceğimiz hazır bir ontolojimiz yoksa, bu projede yaptığımız gibi, Protege uygulamasını kullanarak kendi ontolojimizi oluşturabiliriz.

Ontolojimizi oluşturduktan sonra aşağıda örneği görülen kod parçası yardımı ile, java içinden bu ontolojiye ulaşabilir, içerdiği class, property ve individual değerlerini alabiliriz.

import com.hp.hpl.jena.ontology.*;

import com.hp.hpl.jena.vocabulary.RDF;

import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*;

import com.hp.hpl.jena.util.FileManager;

import com.hp.hpl.jena.shared.ConfigException;

import com.hp.hpl.jena.shared.JenaException;

import com.hp.hpl.jena.query.*;

import com.hp.hpl.jena.shared.PrefixMapping;

import com.hp.hpl.jena.util.iterator.ExtendedIterator;

import com.hp.hpl.jena.util.iterator.Filter;

public class OntoMapper {

static OntModel ontModel = null;

static final String inputFileName = "MyOntology.owl";

static ArrayList classList = null;

static ArrayList propertyList = null;

static ArrayList rootClassesList = null;

static ArrayList individualList = null;

public static OntModel loadOntology(){

try{

ontModel = ModelFactory.createOntologyModel( OntModelSpec.OWL_MEM, null );

InputStream in = FileManager.get().open( inputFileName );

if (in == null) {

throw new IllegalArgumentException( "File: " + inputFileName + " not found");

}

// read the RDF/XML file

ontModel.read(in, "");

}

catch (JenaException jx) {

if (jx.getCause() instanceof NoRouteToHostException

|| jx.getCause() instanceof UnknownHostException

|| jx.getCause() instanceof ConnectException

|| jx.getCause() instanceof IOException) {

System.out.println("Cannot access public internet - content negotiation test not executed");

} else

throw jx;

}

catch(Exception e){

System.out.println(e.getMessage());

}

if(classList == null)

classList = new ArrayList();

if(propertyList == null)

propertyList = new ArrayList();

if(rootClassesList == null)

rootClassesList = new ArrayList();

if(individualList == null)

individualList = new ArrayList();

OntClass superCls = null;

OntClass cls = null;

Property prty = null;

for (Iterator i = ontModel.listClasses(); i.hasNext(); ) {

cls = (OntClass) i.next();

System.out.println( "Class " + cls.getURI() );

classList.add(cls.getURI());

for (Iterator k = cls.listSubClasses( true ); k.hasNext(); )

{

rootClassesList.add(cls.getURI());

break;

}

Iterator iter = ontModel.listIndividuals();

while(iter.hasNext()){

Individual c = (Individual)iter.next();

System.out.println( "Individual " + c.getLocalName() );

individualList.add(c.getLocalName());

cls = (OntClass) c.getOntClass();

superCls = cls.getSuperClass();

Iterator iterTables = c.listProperties();

while (iterTables.hasNext()){

Statement stmt = (Statement)iterTables.next();

//Resource r = (Resource)stmt.getObject();

prty = (Property)stmt.getPredicate();

if (superCls != null)

{

System.out.println( "Property getLocalName::: " + prty.getLocalName());

propertyList.add(prty.getLocalName());

}

else

{

System.out.println( "Property getLocalName::: " + prty.getLocalName());

propertyList.add(prty.getLocalName());

}

}

}

}İlgili Kaynaklar:
http://protege.stanford.edu/

Hiç yorum yok: