Generic Question Templates(GQT)

SPARQL dili ontoloji üzerinde arama yaparken “SPARQL triple” olarak bilinen üç anahtara dayalı olarak çalışır. Bu üç anahtarı {class}, {property} ve {value} olarak adlandırabiliriz. Value yerine {object} ve ya {criteria} da gelebilir.

Kullanıcı tarafından girilen soruları işlerken, öncelikle soru yapısını anlamaya çalışmalı; soru içinde bulunan kelimeleri, “SPARQL triple” oluşturacak şekilde ayıklamalıyız. Bir başka deyişle, sorunun içindeki class, property ve value değerlerini bulmalıyız.

Geliştirdiğimiz doğal dil işleme algoritması sonucu elde ettiğimiz veriyi, elimizdeki ontolojiyi dikkate alarak, önceden belirleyeceğimiz soru şablonlarına (Generic Question Template) uydurmaya çalışırız.

Soru şablonlarının öncelikle anahtar kelimelerimize göre belirleneceğini kabul ederek aşağıdaki gibi yapılar belirleriz:


/*** Question Templates
-Which {class} has the {property} with {value}
-Which {class} has the {property} with {criteria}
-Which {class} has the {property}
-Who is the {property} of {value}
-How many {class} are/has {property} by {value}
-When did {value} {property}
-What is the {property} of {value} {class}
-What is the {property} of {class} which has the {value}
*/

Buna göre herbir soru tipini karşılayabilecek ortak bir algortima ile girilen soruyu önceden belirlediğimiz bu soru şablonlarına uygun şekilde işlemek; şablonda varsa class, property ve value değerlerini bulmamız gerekir. Bu değerleri elde etmek için ontolojimiz içinde arama yapmak gerekecektir ki, bir sonraki başlıkta bunu göreceğiz.

Hiç yorum yok: