SPARQL ve ARQ ile sorgu çalıştırma

Çalışmamızda bir Java uygulaması ile hazır bir ontoloji üzerinde sorgu çalıştırma yoluyla sonuca ulaşmayı hedefliyorduk. Çalıştıracağımız sorgu bir SPARQL sorgusu olacak ve Jena yardımı ile ontolojimiz içinden istediğimiz veriyi getirmeye çalışacaktı.

Bu amaçla öncelikle Jena SPARQL dökümanına bakmak yararlı olacaktır.

Jena SPARQL sorgularını işlemek üzere ARQ isimli bir kütüphane kullanıyor: ARQ dökümanı.


ARQ yardımı ile SPARQL sorgularına örnek olarak şu adreslere bakılabilir:
http://jena.sourceforge.net/ARQ/Tutorial/query1.html
http://www.ibm.com/developerworks/xml/library/j-sparql/

SPARQL ile sorgulama yapmak için örnek olarak aşağıdaki sorgu gibi bir sorgu hazırlayıp, yine aşağıda metodu çağırarak bu sorgunun sonucunu alabiliriz:

Q: which persons has same surname with "Ayder"

SPARQL:
PREFIX rdf: http://localhost/TestDocumentOntology.owl#
SELECT ?Result
WHERE { ?Person rdf:Surname ?Result .
FILTER regex(?Result, \"ayder\", \"i\" )}


import com.hp.hpl.jena.ontology.*;
import com.hp.hpl.jena.vocabulary.RDF;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*;
import com.hp.hpl.jena.util.FileManager;
import com.hp.hpl.jena.shared.ConfigException;
import com.hp.hpl.jena.shared.JenaException;

import com.hp.hpl.jena.query.*;
import com.hp.hpl.jena.shared.PrefixMapping;
import com.hp.hpl.jena.util.iterator.ExtendedIterator;
import com.hp.hpl.jena.util.iterator.Filter;


static OntModel ontModel = null;
static final String inputFileName = "MyOntology.owl";

public static OntModel loadOntology(){
try{

ontModel = ModelFactory.createOntologyModel( OntModelSpec.OWL_MEM, null );

InputStream in = FileManager.get().open( inputFileName );
if (in == null) {
throw new IllegalArgumentException( "File: " + inputFileName + " not found");
}

// read the RDF/XML file
ontModel.read(in, "");

}
catch (JenaException jx) {
if (jx.getCause() instanceof NoRouteToHostException
|| jx.getCause() instanceof UnknownHostException
|| jx.getCause() instanceof ConnectException
|| jx.getCause() instanceof IOException) {
System.out.println("Cannot access public internet - content negotiation test not executed");
} else
throw jx;
}

catch(Exception e){
System.out.println(e.getMessage());
}

return ontModel;
}

public static ArrayList executeQuery( ArrayList queryList ){
ArrayList resultList = new ArrayList();
String key = null;

System.out.println("------------------------------------");

// Execute the query and obtain results
QueryExecution qe = null;//QueryExecutionFactory.create(query[0], model);
ResultSet results = null;//qe.execSelect();

//use alternative queries
for(int i= 0; i < queryList.size() ; i++)
{
qe = QueryExecutionFactory.create(queryList.get(i).toString(), ontModel);
results = qe.execSelect();

System.out.println("**********************");
System.out.println("query : " + queryList.get(i) );
System.out.println("**********************");

if(results.hasNext())
{
resultList.add(ResultSetFormatter.asText(results));
// Output query results
//ResultSetFormatter.out(System.out, results);
for (int k=0;k
System.out.println(resultList.get(k));
break;
}else
{
System.out.println("NO RESULT for the query " + i);
}
}


// Important - free up resources used running the query
qe.close();

return resultList;
}

2 yorum:

yihlamur dedi ki...

Merhabalar,
Yukarıdaki kod, Jena ile RDF/XML dosyalarını okutulabiliyor. Fakat, OWL/XML dosyalarını nasıl okutabiliriz?
Şimdiden teşekkürler...

okan bursa dedi ki...

JEna 2.0 içerisinde OWL Full desteği war temelde "ontModel = ModelFactory.createOntologyModel( OntModelSpec.OWL_MEM, null );" yeterlidir.