EMO İzmir'de "Hizmet Sözleşmeleri ve İş Kanunu" Söyleşisi

Ekonomik kriz gerekçe gösterilerek üyelerimize yönelik işten çıkarmalar, hak kayıpları yaşanmaktadır. Krizin başlaması ile birlikte bu tablonun üyelerimize etkisini görmek ve çözüm üretmek amacı ile EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu tarafından "çalışma grubu" oluşturularak, EMO İzmir Şubesi sekreteryasında TMMOB‘ye bağlı diğer Odalar ile de birlikte çalışmalar yürütülmektedir.

Üyelerimizin, hizmet sözleşmeleri, iş hukuku, mühendis sözleşmeleri, sendikal durum konularında bilgilerini ve farkındalığını artırmak ve yaşanan süreçleri değerlendirmek amacı ile 28 Ocak 2009 Çarşamba günü saat 18.30‘da Şubemizde "Hizmet Sözleşmeleri ve İş Hukuku" başlıklı söyleşi düzenlenecektir.

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

www.izmir.emo.org.tr

Hiç yorum yok: