Konferans sempozyum çalıştay panel seminer

Konferans, sempozyum, çalıştay, panel, seminer; bu kelimelerin anlamlarını, aralarındaki farkları detaylı olarak bilmiyordum, özetleme gereği duydum.

Konferans:

Bilgilendirmek amacıyla uzman bir kişinin topluluk karşısında yaptığı konuşmaya
denir. Bunun dışında uluslararası bir sorunun çözümlenmesi için
yapılan toplantılara
da konferans denmektedir. Burada konferansın birinci anlamı üzerinde
durulacaktır.
Konferansı veren kişiye konuşmacı veya konferansçı denir. Konuşmacı
alanında uzman bir kişidir.Sempozyum:

Sempozyum kelimesi Fransızca'dan dilimize geçmiştir. Kelimenin kökeni
Latincedir ve Yunanca Symposion kelimesinden gelmektedir. Birlikte
içmek anlamına gelmektedir. Sempozyum belli bir konuda çeşitli
konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel ağırlıklı toplantı,
bilgi şöleni demektir. Bir konu farklı konularda uzman kişiler
tarafından ele alınır ve o konu tüm yönleriyle tartışılır. Sempozyum
eğitim amaçlıdır. Sempozyumda davetli ve çağrılı konuşmacılar
sempozyum konusunda sunum/anlatım yaparlar. Sempozyum katılımcıları
sempozyum süresince ilgili konuda görüşlerini sorularını diğer
katılımcılarla paylaşırlar. Sempozyumlar ulusal ve uluslararası
düzeyde yapılmaktadır. Ulusal Sempozyumlar yurtiçinden konuşmacılarla
yapılır.Seminer:

Herhangi bir konuyla ilgili yapılan araştırma sonuçları hakkında bilgi
vermek ve bu bilgiler üzerinde Tartışma amacıyla birkaç yetkilinin
yönetimi altında düzenlenen toplantıLara seminer denir.

Üniversitelerde bir öğretim üyesinin denetimi altında genellikle
yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yaptıkları araştırmalarla
ilgili rapor hazırlama; Tartışma biçiminde yönetilen grup çalışmaları
da seminerdir. süresi konuya bağlı olarak değişen seminerler,
genellikle akademik özellik taşırlar.Çalıştay:

Ön hazırlık yapmak üzere bir konuda bilim adamları ve uzmanların
katıldığı inceleme ve değerlendirme toplantısıdır.

Çalıştay önemli, hassas ve belirsiz konularda "kaliteli kararlar"
alınabilmesi için katılımcı bir ortamda durum/konunun irdelenmesi,
analiz edilmesi, fikirlerin sentezlenmesi için tasarlanmış bir grup
çalışması yaklaşımıdır. Çalıştay yöntemi, doğru konuya uyarlanmış,
özgün, detaylı ve iyi planlanmış bir grup çalışmasıdır. Bu nedenle de
toplanan kişiler kısa süreler içinde

• çok yoğun ve etkili çalışmakta,
• etkili analiz ve sentezler yapabilmektedirler.

Çalıştay Nedir?

• amacı ve konusu iyi tespit edilmiş
• katılımcıların konuya göre seçildiği
• problem çözme sürecinde adım adım ilerlenen
• özel analiz ve sentez tekniklerinin kullanıldığı
• bu tekniklerin etkin kullanımı için grubun ustalıkla yönlendirildiği
bir analiz, değerlendirme, karar alma ve planlama sürecidir.
Bir çalıştayın üç temel aşaması vardır :
• planlama,
• uygulama,
• ve raporlamadır.Panel:

Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası
içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir.
açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler.
hatta bazı kitaplarda panel ile açık oturum aynı konuşma türü olarak
verilir. arada sadece üslûp farkı vardır.

Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli
yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya
koymaktır.

Panelde de bir başkan bulunur. konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında
değişebilir. konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü
ele alırlar. konuşmalar, açık oturumda olduğu gibi başkanın verdiği
sıraya ve süreye göre yapılır.

Kaynaklar:
http://www.toplumdusmani.net
http://pembehaber.blogspot.com/
http://blog.onurpay.com

Hiç yorum yok: