Yazılım Geliştirme Anahtar Performans Göstergeleri (KPIs)


Yazılım geliştirmede anahtar performans göstergeleri (KPIs - Key Performance Indicators)
1. Halstead Karmaşıklık ölçümleri ile kaynak kodun karmaşıklığının belirlenmesi.
2. Cyclomatic yazılım kodu karmaşıklığı.
3. Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği (System Usability Scale).
4. Yazılım geliştirme kalitesi(Quality Assurance)
5. Gerçek ortam yazılım hata sayısı.
6. Kaynak kodun kaybolması (okunamama, karmaşıklaşma) sonucu uygulamayı yeniden tasarlama ve yazma zamanı yüzdesi (%).
7. Hata sayısının toplam kod satırı sayısına oranı.
8. Yazılım gereksinimlerinin yüzde (%) olarak gecikme oranı, zamanında belirlenememe.
9. Dış kaynak yazılım geliştirme yüzdesi (%).
10. Kritik hatanın toplam hataya oranı(%).
11. Sürüm için planlanan özellik sayısına karşın gerçekleşen özellik sayısı.
12. Yorumsuz checkin sayısı yüzdesi (%).
13. Hata düzeltme için harcanan zaman yüzdesi (%).
14. Testlerde bulunan hata sayısı.
15. Tekrar ortaya çıkan hata sayısı oranı (%)
16. Bir günde yazılan kod satır sayısı.
17. Tasarım süresinin geliştirme süresine oranı.
18. Yeni özellik eklenme oranı
19. En çok katkıda bulunan, en aktif takım üyesi

Hiç yorum yok: