Bilişsel Kapitalizm! Eğitim ve Dijital Emek

Bir bölüm çeviriyle katkıda bulunduğum Bilişsel Kapitalizm! Eğitim ve Dijital Emek kitabı Notabene Yayınları tarafından yayınlandı. Günümüzdeki kapitalizmin eğitim ve dijital emek bağlamında analiz etmeye çalışan yazılar içeren kitap, değerli yazılar içeriyor. Notabene Bilişim - Janus'un Çehresi kapsamında benzer bir çok kitap yayınlanacak, ilgilisine duyurulur (daha önce bu seri kapsamında Marx Geri Döndü yayınlanmıştı).

Kitabın arka kapağı ve içindekilerini paylaşıyorum:

Bilişsel kapitalizm tartışmaları her ne kadar yeni görünse de tarihsel kökenleri Deleuze ve Guattari’nin Kapitalizm ve Şizofreni, Foucault’un biyopolitika alışmalarında ve başta Hardt ve Negri olmak üzere otonomist hareket içerisinde gözlemlenebilir. Günümüze yaklaşıldığında ise önce enformasyon toplumu, ardından Web 2.0 ve maddi olmayan emek tartışmaları ile birlikte bilişsel kapitalizm tartışmalara daha da somutlaşıp yaşamımıza girdi.

Marksist kuram açısından bilişsel kapitalizm tartışmaları ise farklı yaklaşımları içerisinde barındırıyor. Christian Fuchs gibi isimler sermayenin yeni birikim stratejileri ile birlikte geçirdiği dönüşümleri açıklarken kavramın kendisine, bilişsel kapitalizme, karşı çıkıyor; buna karşın otonomist hareket içerisinde yer alan isimler özellikle maddi olmayan emek tartışmaları üzerinden farklı bir tanımlama yoluna giriyorlar. Kapitalizmin geçirdiği dönüşümler ile birlikte sınıf yapısının değişip değişmediği tartışmaları da bu tartışmaların içerisinde yer alıyor. Bazı isimler bu dönüşümlerle birlikte yeni sınıf yapılarının oluştuğunu ( ör; yaratıcı sınıf) ısrarla dillendirirken bazıları da kapitalizmin ana karakteristiğini koruduğunu ve dolayısıyla sınıf yapısında çok ciddi değişikliklerin olmadığından söz ediyorlar.

Bilişsel Kapitalizm, Eğitim ve Dijital Emek bir yandan bilişsel kapitalizm ile ilgili kafaları karıştıran farklı sorulara yanıtlar bulmaya çalışıp kuramsal bir zemin oluşturmaya çalışırken öte yandan bu “yeni dönem”in eğitim ile ilişkisine, başta yükseköğretim kurumları olmak üzere, odaklanıyor ve neoliberalizm ile birlikte eğitimin geçirdiği dönüşümü de merceği altına alıyor. Kitapta maddi olmayan emek tartışmalarıyla birlikte de dijital emek’e dair farklı yaklaşımlar göz önüne seriliyor.

Gezi ile birlikte daha sıklıkla konuşmaya başladığımız neoliberalizm ve onun yeni bir veçhesi olduğu söylenen bilişsel kapitalizme dair doğru yanıtların bulunması bir yana doğru soruların sorulmasının bile oldukça güç olduğu çok sayıda konuya bu kitapla birlikte ciddi bir giriş yapılmış olunuyor. 

İÇİNDEKİLER

Teşekkürler
Önsöz: Antonio Negri
Giriş: Michael A. Peters & Ergin Bulut

I.Kısım – Kuramsal Temeller ve Tartışmalar

1. Bölüm: Zihin Emeği / Timothy Brennan
2. Bölüm: Bir Bilişsel Kapitalizm Eleştirisi / George Caffentzis
3. Bölüm: Duygulanımsal Emek Üzerine / Silvia Federici
4. Bölüm: Bilişsel Kapitalizmya da Enformasyonel Kapitalizm? Enformasyonel Ekonomide Sınıfın Rolü / Christian Fuchs 

II. Kısım – Bilişsel Kapitalizmde Eğitim ve Emek

5. Bölüm: Bilişsel Kapitalist Pedagoji ve Hoşnutsuzlukları (Jonathan Beller)
6. Bölüm: Yaratıcı Ekonomi: Toplumsal İşbirliğinin Tohumları veya Genel Zekâ ve İmgelem için Kapitalist Av? (Ergin Bulut)
7. Bölüm: Maddi Olmayan Emek 2.0’ı Öğrenme: Facebook ve Sosyal Ağlar (Mark Coté & Jennifer Pybus)
8. Bölüm: Bilişsel Kapitalizmin Pedagojisi: Eleştirel Öznenin Sorgulanması (Emma Dowling)
9. Bölüm: Biyopolitik Ekonomide Bir Eğitim Sorunsalı Olarak Yaratıcılık (Alex Means)
10. Bölüm: Eğlence, Kâr ve İmparatorluk Uğruna: Üniversite ve Elektronik Oyunlar (Toby Miller)
11. Bölüm: Algoritmik Kapitalizm ve Eğitime Dair Vadeli İşlemler (Michael A. Peters)
12. Bölüm: Özerkliğin Sınırları: Bilişsel Kapitalizm ve Üniversite Mücadeleleri (Alberto Toscano)
13. Bölüm: Fütüristik Birikimin Yıkık Laboratuvarında: Maddi Olmayan Emek ve Üniversite Krizi (Nick Dyer-Witheford)
14. Bölüm: Güney Afrika Üniversiteleri: Değişen Ticari Dünyada Akademik Özgürlüğün ve Eleştirel Düşünmenin Hapsedilmesi (Tahir Wood)
Sonsöz: Küreselleşme, Neoliberalizm ve Bilgi Çağında Eğitimin Bozulması (Cameron McCarthy)
Katkıda Bulunanlar
Dizin

"İnternet Özgür Kalmalı"

Internet Ungovernance Forum, 4-5 Eylül tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsünde düzenleniyor. İnternetin özgür kalması için çabalayan bir çok kişi ve kurumu bir araya getirecek olan bu forumu izlemek ve hatta katılmaya çalışmak
iyi olabilir.

"Internet Governance Forum 2014, 2-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştiriliyor. IGF, dünyanın birçok ülkesinden ilgililerin katılacağı ve yakından takip edeceği önemli bir toplantı olacak. Artık hayatımızın her alanının bir parçası hâline gelen internetin bir anlamda masaya yatırılacağı bu etkinlik, hepimiz için çok önemli"

Forumun düzenlenebilmesi için gereken maddi ihtiyaçlar için de bir indiegogo projesi açmış durumdalar, biraz daha paraya ihtiyaçları var. Önemseyen kişiler katkı koymak isteyebilir. Çağrıları şu şekilde:

 "İnternet Özgür Kalmalı

Ve bunun için kitlenin gücüne gerek var.

Internet Ungovernance Forum'u hepimizin İnterneti özgürce kullanabilmesi için düzenliyoruz.

Eğer özgür, güvenli ve tarafsız bir internet istiyorsanız ve bunun için mücadele ediyorsanız, sizlerden bu etkinliğe mümkün olduğunca katkı sunmanızı ve destek olmanızı, size değer veren birisi olarak talep ediyorum.

Kendiniz katkı sunmasanız bile, katkı sunmak için gönüllü olabilecek kişilere aşağıdaki kitlefonu bağlantısını iletebilirseniz çok sevinirim:

https://www.indiegogo.com/projects/internet-ungovernance-forum"

İnterneti Yeniden Başlat ve Eposta Güvenliği


Hakkında sorular sormaktansa, mahremiyet hakkımızı kendimizin alması için "İnterneti Yeniden Başlat" şeklinde bir kampanya başladı. Buna ilişkin Türkçe bir site de var. Üstelik bu konu bağlamındaki Kem Gözlere Şiş sitesine değinmemek de olmaz. Özgür Yazılım Vakfı (FSF) ise E-Posta Öz Savunma başlıklı bir bilgilendirme sitesi açtı. Naçizane bir katkı olarak paylaştıkları infografiği (ve siteyi) Türkçe'leştirdim, sizinle ve ilgili herkesle paylaşıyorum.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/3663228/gnupg-infographic_tr.pngAndroid Uygulamalarında Performans İyileştirme

Android için yazılım geliştirirken uygulamanın gereksiz bellek harcamaması ve hızlı olması için uygulamayı bir kaç araç ile analiz edebilirsiniz.

Lint - Uygulamadaki potansiyel sorunları tespit edebilir.
Hierarchy Viewer - Uygulamadaki "view" hiyerarşisini gösterir; katmanları yönetmenize yardımcı olur.
Eclipse Memory Analyzer - En önemli araçlardan biridir. Bellek kullanımını gösterir. Ekranların Memory Leak hatası almasının önüne geçmek için kullanılabilir.

Diğer araçlar için bu kaynağa bakabilirsiniz.