RFID Standartları

ISO Standartları

Standart

Açıklama

Aşama

Aşama Tarihi

10536

Tanımlama kartları – İletişimsiz bütünleşik devre(ler) kartları.

10 cm ye kadar.

İnceleme

2004-12-31

11784

Hayvanların Radyo frekans tanımlama ile tanımlanması – Kod yapısı

İnceleme

2003-11-07

11785

Hayvanların Radyo frekans tanımlama ile tanımlanması – Teknik kapsam

İnceleme

2001-09-19

14443-1

Tanımlama kartları – İletişimsiz bütünleşik devre(ler) kartları – “Proximity” kartları – Bölüm 1 : Fiziksel özellikleri

İnceleme

2003-10-13

14443-2

Tanımlama kartları – İletişimsiz bütünleşik devre(ler) kartları – “Proximity” kartları – Bölüm 2 : Radyo frekans gücü ve sinyal arayüzü

Yayımlandı

2001-06-28

14443-3

Tanımlama kartları – İletişimsiz bütünleşik devre(ler) kartları – “Proximity” kartları – Bölüm 2 : İlkleme ve kalabalıklık önleme

Yayımlandı

2001-02-01

15693-1

Tanımlama kartları – İletişimsiz bütünleşik devre(ler) kartları – “Vicinity” kartları -- Bölüm 1 : Fiziksel özellikleri

1998’de, Philips ve Texas Instruments firmaları ISO 15693 ile uygulamalar geliştirdiler. Amaçları tek antenli bir okuyucu ile 50 - 70 cm ye kadar başarılı okuma yapabilmekti.

İnceleme

2003-10-14

15693-2

Tanımlama kartları – İletişimsiz bütünleşik devre(ler) kartları – “Vicinity” kartları -- Bölüm 2 : Hava arayüzü ve ilkleme

İnceleme

2003-10-14

15693-3

Tanımlama kartları – İletişimsiz bütünleşik devre(ler) kartları – “Vicinity” kartları -- Bölüm 3 : Kalabalıklık önleme ve iletim protokolü

Yayımlandı

2001-03-29

15961

Ürün yönetimi için Radyo frekans tanımlama (RFID) – Veri protokolü: uygulama arayüzü

Yayımlandı

2004-10-18

15962

Ürün yönetimi için Radyo frekans tanımlama (RFID) – Veri protokolü: Veri kodlama kuralları ve mantıksal hafıza fonksiyonları

Yayımlandı

2004-10-18

15963

Ürün yönetimi için Radyo frekans tanımlama (RFID) – RF tagları için tekil tanımlama

Yayımlandı

2004-09-08

18000-1

Ürün yönetimi için Radyo frekans tanımlama (RFID) – Bölüm 1: Referans mimarisi ve standartlaştırılacak parametrelerin tanımlanması

Yayımlandı

2004-09-13

18000-2

Ürün yönetimi için Radyo frekans tanımlama (RFID) – Bölüm 2: 135 kHz altı hava arayüzü haberleşmesi için parametreler

Yayımlandı

2004-09-13

18000-3

Ürün yönetimi için Radyo frekans tanımlama (RFID) – Bölüm 3: 13,56 MHz’de hava arayüzü haberleşmesi için parametreler

Yayımlandı

2004-09-13

18000-4

Ürün yönetimi için Radyo frekans tanımlama (RFID) – Bölüm 4: 2,45 GHz’de hava arayüzü haberleşmesi için parametreler

Yayımlandı

2004-08-31

18000-6

Ürün yönetimi için Radyo frekans tanımlama (RFID) – Bölüm 6: 860 MHz - 960 MHz arası hava arayüzü haberleşmesi için parametreler

Yayımlandı

2004-08-31

18000-7

Ürün yönetimi için Radyo frekans tanımlama (RFID) – Bölüm 7: 433 MHz’de etkin hava arayüzü haberleşmesi için parametreler

Yayımlandı

2004-08-31

ISO RFID Standartları (03.02.2005)

Standart

Açıklama

Aşama

17358

RFID için tedarik zinciri uygulaması – Uygulama gereksinimleri

20 - Hazırlık

17363

RFID için tedarik zinciri uygulaması – Taşıma konteynerleri

20 – Hazırlık

17364

RFID için tedarik zinciri uygulaması – Nakil birimleri

20 – Hazırlık

17365

RFID için tedarik zinciri uygulaması – Geri dönüşümlü nakil ürünleri

20 – Hazırlık

17366

RFID için tedarik zinciri uygulaması – Ürün paketleme

20 - Hazırlık

17367

RFID için tedarik zinciri uygulaması – Ürün etiketleme

20 - Hazırlık

18047-7

Otomatik tanımlama ve veri yakalama teknikleri – RFID cihazı uyumluluk test yöntemleri – Bölüm 7: 433 MHz’de hava arayüzü haberleşme sınama yöntemleri

30 - Komite

19762-3

Otomatik tanımlama ve veri yakalama teknikleri – Ortaklaştırılmış terimler – Bölüm 3: Radyo frekans tanımlama (RFID) (sadece Ingilizce)

50 - Onama

24710

Otomatik tanımlama ve veri yakalama teknikleri – Ürün yönetimi için Radyo frekans tanımlama

40 - Araştırma

ISO RFID Standart taslakları (03.02.2005)

EPC Standartları

EPC Global’in tanımladığı standartlar şöyle özetlenebilir:

· EPC Tags ları için mantıksal veri formatı

· Aşağıdaki tag frekans aralıkları için Tag haberleşme protokolü

· 900 MHz Sınıf 0

· 13.56 MHz Sınıf 1

· 860 MHz den 930 MHz’ye Sınıf 1

· “Savant” adlı standartlaşmış EPC ara katmanı için tanımlamalar

· How EPC middleware, including Savant, communicates with tag readers.

· Physical Markup Language (PML) Tanımlaması. Bu XML tabanlı dil, bir EPC ağındaki bileşenler arasında aktarılan bilginin formatını tanımlar.

· Object Name Service (ONS) Tanımlaması. Dünyadaki herhangi bir EPC tagına sahip ürün hakkındaki bilgiyi getiren küresel ağ tanımlaması.

EPC tagları farklı sınıflarla nitelendirilirler. Tablo bu sınıfları açıklamaktadır.

EPC Global ‘Sınıfları’

EPC Sınıfı

Açıklama

Programlama

Sınıf 0

“Yalnız okuma” pasif taglar

Yarı iletken üretim işleminin bir parçası olarak programlanır

* Sınıf 0+

EPC Sınıf 0 ‘ın “Bir defa yazma, çoklu okuma” versiyonu

Müşteri tarafından 1 defa programlanır sonra kilitlenir

Sınıf 1

“Bir defa yazma, çoklu okuma” pasif tagları

Müşteri tarafından 1 defa programlanır sonra kilitlenir

Sınıf 1 – Nesil 2

Küresel birlikte çalışabilirlik, çoklu okuma/yazma ve arttırılmış veri iletim hızı sağlar

Bir çok defa programlanabilir

Sınıf 2

Tekrar yazılabilir pasif taglar

Bir çok defa programlanabilir

Sınıf 3

Yarı pasif taglar

Sınıf 4

Aktif taglar

Sınıf 5

Okuyucular

Mümkün değil

* EPC Global tanımlı bir sınıf değil

Hiç yorum yok: